สผ.​ ร่วมลงนาม​ความตกลงประกอบการเป็นศูนย์ซื้อขายคาร์บอนเครดิตและพิธีเปิดตัว​ แพลตฟอร์มการซื้อขายพลังงานสะอาดและคาร์บอนเครดิต

นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกียรติเป็นประธานในพิธี
ลงนามความตกลงประกอบการเป็นศูนย์ซื้อขายคาร์บอนเครดิตและพิธีเปิดตัวแพลตฟอร์มการซื้อขายพลังงานสะอาดและคาร์บอนเครดิต เมื่อวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องวิภาวดีบอลรูม ซี
โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว และกล่าวปาฐกถาพิเศษในหัวข้อ “ภาครัฐ ประสาน ภาคเอกชน จัดขึ้นโดยสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ขับเคลื่อนไทย สู่สังคมคาร์บอนต่ำอย่างยั่งยืน” โดยมีนายพิรุณ สัยยะสิทธิ์พานิช เลขาธิการ สผ.ให้เกียรติเข้าร่วมพิธีดังกล่าว ทั้งนี้สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ได้จัดตั้งสถาบันการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change Institute) เพื่อเตรียมความพร้อมในการรับมือกับมาตรการการกีดทางการค้าที่ผูกโยงกับการลดก๊าซเรือนกระจกและการพัฒนาแพลตฟอร์มการซื้อขายพลังงานสะอาดและคาร์บอนเครดิตเพื่อให้เป็นตลาด (Market Place) ที่จะให้บริการด้านการซื้อขายไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน คาร์บอนเครดิต และใบรับรองการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน (RE/CC/REC Exchange Platform) ตามมาตรฐานทั้งในระดับประเทศและระดับสากล

จัดทำและเผยแพร่โดย : กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.)