สผ. ชี้แจงการปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ประกาศ ทส. และ ประกาศ สผ.)

เมื่อวันอังคารที่ 25 ตุลาคม 2565 เวลา 09.00 – 12.30 น. ณ ห้องประชุม 1003 อาคาร ทิปโก้ 2 และผ่านระบบออนไลน์ รองเลขาธิการ สผ. นางอินทิรา เอื้อมลฉััตร เป็นประธานการประชุมสัมมนา เรื่อง การปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ประกาศ ทส. และ ประกาศ สผ.) โดยมีผู้แทนนิติบุคคลที่ขึ้นทะเบียนเป็นผู้จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และเจ้าหน้าที่ สผ. เข้าร่วมประชุมประมาณ 280 คน ทั้งนี้จากการที่ สผ. ได้มีการปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม จึงมีวัตถุประสงค์ที่จะชี้แจงให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียรับทราบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และนำไปปฏิบัติอย่างถูกต้อง เพื่อให้กระบวนการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดย สผ. ได้มีการปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โดยได้จัดทำกฎกระทรวงการอนุญาตเป็นผู้จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2565 ซึ่งประกาศลงในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2565 และมีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2565 และประกาศ สผ. รองรับกฎกระทรวงฯ จำนวน 4 ฉบับ ได้แก่ 1) ประกาศ สผ. เรื่อง แบบคำขอใบอนุญาตและใบแทนใบอนุญาต 2) ประกาศ สผ. เรื่องคุณสมบัติ ผลงาน และประสบการณ์ ของผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นผู้จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และหลักเกณฑ์การประเมินเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 3) ประกาศ สผ. เรื่อง หลักสูตรการอบรมเกี่ยวกับการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และ 4) ประกาศ สผ. เรื่อง การแสดงใบอนุญาตเป็นผู้จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือรูปแบบเอกสาร ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2565 และมีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2565 รวมทั้ง ประกาศ ทส. เรื่อง กำหนดโครงการ กิจการ หรือการดำเนินการ ซึ่งต้องจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2565 และประกาศ ทส. เรื่อง กำหนดโครงการ กิจการ หรือการดำเนินการที่อาจมีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติคุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิต ของประชาชนในชุมชนอย่างรุนแรงซึ่งต้องจัดทำรายงาน การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2565 ซึ่งประกาศลงในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่12 ตุลาคม 2565 และมีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2565

จัดทำและเผยแพร่โดย : กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.)

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อปรับปรุงประสบการณ์ของคุณ เราจะถือว่าคุณรับได้กับเรื่องนี้ แต่คุณสามารถเลือกไม่รับได้หากต้องการ ยอมรับ อ่านเพิ่มเติม

Privacy & Cookies Policy
slot online slot88 istanaslot istanaslot slot88 istana slot istanaslot situs slot gacor hari ini istana impian istanaimpian istanaimpian2 istanaimpian3 istanaimpian4 istanaslot istanaslot Situs Judi Slot Online daftar istanaslot https://buletin303.com/ https://134.209.107.98:777/ https://188.166.233.138/

https://gangster4d.netlify.app/

slot pulsa

gangster4d slot

gangster4d

istana slot

http://ukt.uhnsugriwa.ac.id/admin/slot88/

https://ishcsf.com/slot-gacor/

https://www.sos-logistica.org/wp-content/uploads/slot-demo/

https://cultura.tonala.gob.mx/

https://bma.ac.ke/wp-content/uploads/2023/

http://labiela.com/cgi-bin/slot-gacor/

https://www.ideasei.com/wp-content/slot-dana/

https://kayseriescortu.com/slot-gacor/

http://sion.uhnsugriwa.ac.id/css/slot-gacor/
https://keckarangawen.demakkab.go.id/slot-gacor/
http://covid19.bulukumbakab.go.id/slot-toto/
http://covid19.bulukumbakab.go.id/slot-gacor/
http://covid19.bulukumbakab.go.id/slot88/
http://covid19.bulukumbakab.go.id/slot777/
slot777
slot gacor
Skip to content