สผ. จัดอบรมโครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ และพัฒนาศักยภาพบุคลากร สำหรับผู้ที่เกี่ยวข้องกับการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) โดยกองวิเคราะห์ผล
กระทบสิ่งแวดล้อม (กวผ.) จัดการอบรมโครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ และพัฒนาศักยภาพบุคลากร สำหรับผู้ที่เกี่ยวข้องกับการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
เรื่อง “การประเมินผลกระทบด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน และด้านสุขภาพสำหรับรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคาร” เมื่อวันอังคารที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ น ณ โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว ฟอร์จูน กรุงเทพฯ โดยมี
ดร.พิรุณ สัยยะสิทธิ์พานิช รองเลขาธิการ สผ. เป็นประธานเปิดการประชุม
นางสาวอรประพิมพ์ จันทร์นวล ผู้อำนวยการกลุ่มงานอาคาร กล่าวรายงาน ต่อจากนั้นเป็นการอภิปราย เรื่อง การประเมินผลกระทบด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน และด้านสุขภาพสำหรับรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคาร โดย นายสุรีย์ กาญจนวงศ์ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านสังคมและการมีส่วนร่วมของประชาชนในคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคาร การจัดสรรที่ดิน และการบริการชุมชน (คชก. โครงการอาคารฯ) และนางสาวธีชัช บุญญะการกุล ผู้ทรงคุณวุฒิด้านสุขภาพใน คชก. โครงการอาคารฯ ซึ่งการอบรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประเมินผลกระทบด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน และด้านสุขภาพ สำหรับรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการอาคาร ให้แก่เจ้าหน้าที่ สผ. หน่วยงานเจ้าของโครงการ และนิติบุคคลผู้มีสิทธิจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม รวมทั้งผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดทำรายงานฯ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการจัดทำรายงานฯ และกำหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมในรายงาน EIA ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีประสิทธิผลในการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมได้จริงในทางปฏิบัติต่อไป โดยมีผู้เข้าร่วมการอบรมประกอบด้วย คชก. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เจ้าของโครงการ นิติบุคคลผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน EIA รวมทั้งผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดทำรายงาน EIA และเจ้าหน้าที่ สผ. จำนวนประมาณ ๒๕๐ คน เข้าร่วมการอบรมดังกล่าว

จัดทำและเผยแพร่โดย : กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

kürtaj ankara Marmaris transfer betgaranti giriş kolaybet giriş epoksi zemin kaplama fiyatları maksibet youwin epoksi boya youwin giriş mobil ödeme ile bahis bedava bonus betpark giriş free shop sigara burun dolgusu instagram takipci hilesi güvenilir bahis siteleri amqsports.com bettingforward.com likit diyarbakirescort.com türk porno çankaya escort eryaman escort istanbul escort mersin escort bayan beylikdüzü escort alaçatı escort istanbul escort