สผ. จัดสัมมนาให้ความรู้เกี่ยวกับการดำเนินงานตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนที่ ๑๒ (SDG 12)

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) โดยกองยุทธศาสตร์และแผนงาน (กยผ.) จัดสัมมนาเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการดำเนินงานตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนที่ ๑๒ (SDG 12) เมื่อวันพุธที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องกมลทิพย์ ๑ โรงแรม เดอะสุโกศล ถนนศรีอยุธยา พญาไท กรุงเทพมหานคร ซึ่งได้รับเกียรติจาก ดร.รวีวรรณ ภูริเดช เลขาธิการ สผ. เป็นประธานเปิดการสัมมนาฯ โดยมี นายประเสริฐ ศิรินภาพร ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน เป็นผู้กล่าวรายงาน ต่อจากนั้น เป็นการบรรยายเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับโครงการพัฒนาระบบติดตามประเมินผล การส่งเสริมการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืนของประเทศไทย ระยะที่ ๒ ภาพรวมของโครงการพัฒนาระบบติดตามประเมินผล สถานการณ์ของเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนที่ ๑๒ (SDG 12) ในแต่ละตัวชี้วัด และระบบติดตามประเมินผลฯ โดย ผศ.ชล บุนนาค หัวหน้าโครงการประสานงานการวิจัยเพื่อสนับสนุนการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDG Move) และเป็นพิธีกร การเสวนาการขับเคลื่อนการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืนของประเทศไทย โดย นายประเสริฐ ศิรินภาพร ผอ.กยผ. ดร.เจนวิทย์ กรอบทอง เลขาธิการกลุ่มอุตสาหกรรมการจัดการเพื่อสิ่งแวดล้อม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และดร.จิตติ มังคละศิริ ผู้อำนวยการสถาบันเทคโนโลยีและสารสนเทศเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (สทย.) ซึ่งการจัดประชุมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้หน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการดำเนินงานตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนที่ ๑๒ (SDG 12) มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสถานการณ์ปัจจุบันของ SDG 12 ในแต่ละตัวชี้วัด รวมทั้งการแลกเปลี่ยน ข้อคิดเห็นต่อการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืนของประเทศไทยในช่วงเวลาที่ผ่านมา โดยมีผู้เข้าร่วมการสัมมนาประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิ นักวิชาการ ผู้แทนจากภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา องค์กรพัฒนาเอกชน หน่วยงานที่มีการดำเนินงานเกี่ยวข้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนที่ ๑๒ และเจ้าหน้าที่ สผ. จำนวน ๘๐ คน

จัดทำและเผยแพร่โดย : กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

betgaranti giriş kolaybet giriş epoksi zemin kaplama fiyatları maksibet youwin epoksi boya youwin giriş mobil ödeme ile bahis bedava bonus betpark giriş free shop sigara burun dolgusu instagram takipci hilesi güvenilir bahis siteleri amqsports.com bettingforward.com likit diyarbakirescort.com türk porno çankaya escort eryaman escort istanbul escort mersin escort bayan beylikdüzü escort alaçatı escort istanbul escort