สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สผ. จัดประชุมคณะอนุกรรมการ จัดทำรายงานสถานการณ์คุณภาพสิ่งแวดล้อม

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) โดยกองติดตามประเมินผลสิ่งแวดล้อม (กตป.) ได้จัดประชุมคณะอนุกรรมการจัดทำรายงานสถานการณ์คุณภาพสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 3/2567 เมื่อวันพุธที่ 10 กรกฎาคม 2567 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม 1001 ชั้น 10 อาคารทิปโก้ 2 และผ่านทางออนไลน์ โดยมีศาสตราจารย์ นายแพทย์สุรศักดิ์ ฐานีพานิชสกุล เป็นประธาน นายจิรวัฒน์ ระติสุนทร รองเลขาธิการ สผ. เป็นรองประธาน และนายฉัตรชัย อินต๊ะทา ผอ.กตป. ทำหน้าที่เป็นอนุกรรมการและเลขานุการ พร้อมด้วยคณะอนุกรรมการฯ และเจ้าหน้าที่ สผ. เข้าร่วมประชุม จำนวน 55 ท่าน โดยมีมติเห็นชอบ ร่าง รายงานสถานการณ์คุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2567 ฉบับที่ 2 และ ร่าง รายงานผลการติดตามการดำเนินงานตามข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย ในรายงานสถานการณ์คุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2565 รวมทั้งรับทราบรายงานสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5 และ PM10) จังหวัดเชียงใหม่ ภายใต้โครงการจัดทำรายงานสถานการณ์คุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2567

จัดทำและเผยแพร่โดย กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์
สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.)

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อปรับปรุงประสบการณ์ของคุณ เราจะถือว่าคุณรับได้กับเรื่องนี้ แต่คุณสามารถเลือกไม่รับได้หากต้องการ ยอมรับ อ่านเพิ่มเติม

Privacy & Cookies Policy
slot online situs slot gacor hari ini daftar istanaslot https://buletin303.com/ https://134.209.107.98:777/ https://188.166.233.138/

https://gangster4d.netlify.app/

gangster4d slot

gangster4d

https://cutt.ly/meozcUaw https://cutt.ly/Ieozc9W8 https://cutt.ly/Teozc688 https://cutt.ly/GeozvyZf https://cutt.ly/FeozvpGX
Skip to content