สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สผ. จัดกิจกรรม BIO DAY แสดงผลการดำเนินงานด้านการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพจากทุกภาคส่วน

เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2567 สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) โดยกองจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ (กลช.) จัดกิจกรรมเนื่องในวันสากลแห่งความหลากหลายทางชีวภาพ ประจำปี 2567 “BE PART OF THE PLAN” “ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของแผน: สร้างความเป็นหุ้นส่วน สร้างความร่วมมือ มุ่งสู่เป้าหมายเดียวกัน” ณ ห้องบีซีซี ฮอลล์ ชั้น 5 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร โดยมี พลตำรวจเอก พัชรวาท วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม เป็นประธานในพิธีเปิดและปาฐกถาพิเศษ ร.อ.รชฏ พิสิษฐบรรณกร ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงฯ และคณะผู้บริหารกระทรวงฯ เข้าร่วมกิจกรรม โดย นายประเสริฐ ศิรินภาพร เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวรายงานการจัดกิจกรรม ทั้งนี้ กิจกรรมในปีนี้มุ่งเน้นการขับเคลื่อนและยกระดับงานด้านการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพ เพื่อให้ประเทศไทย เป็นฟันเฟืองสำคัญของภูมิภาคในการขับเคลื่อนเป้าหมายของกรอบงานความหลากหลายทางชีวภาพของโลกที่กำหนดไว้ให้เกิดผลเป็นรูปธรรม ผ่านนโยบาย กิจกรรมของภาคีเครือข่าย ควบคู่ไปกับการเสริมสร้างและผลักดันกิจกรรมด้าน Nature Positive หุ้นส่วนความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน ประชาชน และองค์กรความร่วมมือทั้งในประเทศและต่างประเทศ ผลสำเร็จของการทำงานในประเทศ จะใช้เป็นกรอบในการพิจารณามาตรการกลไกที่เหมาะสม ในขณะเดียวกันจะได้มีการเผยแพร่สิ่งที่ประเทศไทยได้ริเริ่ม และดำเนินการเป็นผลสำเร็จแล้วสู่เวทีการประชุมสมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ สมัยที่ 16 ในช่วงปลายปีนี้ ต่อไป

จัดทำและเผยแพร่โดยกลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์
สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.)

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อปรับปรุงประสบการณ์ของคุณ เราจะถือว่าคุณรับได้กับเรื่องนี้ แต่คุณสามารถเลือกไม่รับได้หากต้องการ ยอมรับ อ่านเพิ่มเติม

Privacy & Cookies Policy
slot online situs slot gacor hari ini daftar istanaslot https://buletin303.com/ https://134.209.107.98:777/ https://188.166.233.138/

https://gangster4d.netlify.app/

gangster4d slot

gangster4d

https://cutt.ly/meozcUaw https://cutt.ly/Ieozc9W8 https://cutt.ly/Teozc688 https://cutt.ly/GeozvyZf https://cutt.ly/FeozvpGX
Skip to content