สผ.จัดการประชุมเตรียมการ ครั้งที่ 2 CBD COP 15 Part 2

สผ.จัดการประชุมเตรียมการ ครั้งที่ 2 CBD COP 15 Part 2

?

 เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม 1002 ชั้น 10 อาคารทิปโก้ 2 ดร.พิรุณ สัยยะสิทธิ์พาณิช เลขาธิการ สผ. เป็นประธานการประชุมเตรียมการ ครั้งที่ 2 สำหรับการประชุมสมัชชาภาคีอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ สมัยที่ 15 และการประชุมที่เกี่ยวข้อง ช่วงที่ 2 (CBD COP 15 Part 2) ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 7-19 ธันวาคม 2565 ณ นครมอนทรีออล ประเทศแคนาดา โดยคณะผู้แทนไทยที่จะเข้าร่วมการประชุมดังกล่าว ประกอบด้วย ผู้แทนกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กรมป่าไม้ สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กองจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ สผ. โดยที่ประชุมได้นำเสนอและหารือรายละเอียดความก้าวหน้าการเตรียมการทั้งด้านสารัตถะและพิธีการ การจัดกิจกรรมคู่ขนาน และเน้นย้ำความพร้อมของคณะผู้แทนไทยที่จะเดินทางเข้าร่วมการประชุม CBD COP 15 Part 2 ทั้งนี้ ผลลัพธ์สำคัญที่จะเกิดขึ้นในการประชุม คือ กรอบงานความหลากหลายทางชีวภาพของโลกหลังปี ค.ศ. 2020 (Post-2020 Global Biodiversity Framework : Post-2020 GBF) ซึ่งจะใช้เป็นกรอบการดำเนินงานด้านความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศภาคีทั่วโลก เพื่อหยุดยั้งการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ การอนุรักษ์ ฟื้นฟู และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืนในระยะ 10 ปีข้างหน้า

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อปรับปรุงประสบการณ์ของคุณ เราจะถือว่าคุณรับได้กับเรื่องนี้ แต่คุณสามารถเลือกไม่รับได้หากต้องการ ยอมรับ อ่านเพิ่มเติม

Privacy & Cookies Policy
slot online situs slot gacor hari ini daftar istanaslot https://buletin303.com/ https://134.209.107.98:777/ https://188.166.233.138/

https://gangster4d.netlify.app/

gangster4d slot

gangster4d

Skip to content