ร่วมปิดฉากการประชุม CBD COP 15 ช่วงที่ 2 ณ นครมอนทรีออล ประเทศแคนาดา รับรองกรอบงานคุนหมิง-มอนทรีออล

สผ. ร่วมปิดฉากการประชุม CBD COP 15 ช่วงที่ 2 ณ นครมอนทรีออล ประเทศแคนาดา รับรองกรอบงานคุนหมิง-มอนทรีออล ว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพของโลก

เมื่อวันที่ 18 – 19 ธันวาคม 2565 ณ นครมอนทรีออล ประเทศแคนาดา สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) โดยกองจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ ในฐานะหน่วยประสานงานกลางอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ เข้าร่วมพิธีปิดการประชุมสมัชชาภาคีอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ สมัยที่ 15 ช่วงที่ 2 (CBD COP 15) โดยเมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2565 เวลา 03.45 น. (ตามเวลาท้องถิ่น) ที่ประชุมฯ เห็นชอบร่างกรอบงานความหลากหลายทางชีวภาพของโลก หลังปี ค.ศ. 2020 ซึ่งได้มีการเจรจาต่อรองมานานกว่า 4 ปี โดยใช้ชื่อว่า กรอบงานคุนหมิง-มอนทรีออล ว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพของโลก (Kunming-Montreal Global Biodiversity Framework) ซึ่งประกอบด้วย 4 เป้าประสงค์หลัก ได้แก่ (A) ดำรงรักษา ฟื้นฟูระบบนิเวศ และเพิ่มพื้นที่คุ้มครองหรือพื้นที่ที่มีมาตรการดูแลความหลากหลายทางชีวภาพอย่างมีประสิทธิภาพ (B) ใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพและและระบบนิเวศอย่างยั่งยืนเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีของมนุษย์ (C) การแบ่งปันผลประโยชน์การใช้ทรัพยากรพันธุกรรมและการใช้เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องทั้งในรูปแบบตัวเงินและไม่ใช่ตัวเงิน (D) การเพิ่มทรัพยากรทางการเงินเพื่อสนับสนุนการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน ซึ่งประเทศภาคีจะใช้กรอบงานดังกล่าวเป็นแนวทางในการกำหนดเป้าหมายและแผนจัดการความหลากหลายทางชีวภาพระดับชาติ โดยคำนึงถึงค่าเป้าหมายการหยุดยั้งการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพที่สามารถปฎิบัติได้จริง และการสนับสนุนทางการเงินสำหรับการดำเนินงานดังกล่าวซึ่งประเทศไทย โดย สผ. ในฐานะหน่วยงานประสานกลางอนุสัญญาฯ มีภารกิจในการถ่ายทอดเป้าหมายระดับโลกตามกรอบงานคุนหมิง-มอนทรีออล ว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพของโลกไปสู่เป้าหมายและแผนปฏิบัติการระดับชาติ โดยสอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี BCG model และ SDGs และนโยบายลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้เหลือศูนย์ ซึ่งอยู่ระหว่างการยกร่างแผนปฏิบัติการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ พ.ศ. 2566 – 2570 (ฉบับที่ 5) และป้าหมายระดับชาติ และอยู่ระหว่างการจัดทำร่างพระราชบัญญัติความหลากหลายทางชีวภาพ พ.ศ. …. เพื่อให้ทุกภาคส่วนเร่งดำเนินการในการหยุดยั้งการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ มุ่งสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ การมีชีวิตอยู่ร่วมกับธรรมชาติอย่างผสานกลมกลืน และสมดุล ภายในปี ค.ศ. 2050 โดย “ประชาชนเห็นถึงคุณค่าความหลากหลายทางชีวภาพ อนุรักษ์ ฟื้นฟู และใช้ประโยชน์อย่างชาญฉลาด ดำรงรักษาบริการจากระบบนิเวศ เพื่อโลกที่อุดมสมบูรณ์ และสร้างประโยชน์แก่ประชาชนอย่างยั่งยืน”

#ForNature #COP15
#Biodiversity
#EcologicalCivilization
#ThailandForNature
#UNDPThailand

 

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อปรับปรุงประสบการณ์ของคุณ เราจะถือว่าคุณรับได้กับเรื่องนี้ แต่คุณสามารถเลือกไม่รับได้หากต้องการ ยอมรับ อ่านเพิ่มเติม

Privacy & Cookies Policy
slot online slot88 istanaslot istanaslot slot88 istana slot istanaslot situs slot gacor hari ini istana impian istanaimpian istanaimpian2 istanaimpian3 istanaimpian4 istanaslot istanaslot Situs Judi Slot Online daftar istanaslot https://buletin303.com/ https://134.209.107.98:777/ https://188.166.233.138/

https://gangster4d.netlify.app/

slot pulsa

gangster4d slot

gangster4d

istana slot

http://ukt.uhnsugriwa.ac.id/admin/slot88/

https://ishcsf.com/slot-gacor/

https://www.sos-logistica.org/wp-content/uploads/slot-demo/

https://cultura.tonala.gob.mx/

https://bma.ac.ke/wp-content/uploads/2023/

http://labiela.com/cgi-bin/slot-gacor/

https://www.ideasei.com/wp-content/slot-dana/

https://kayseriescortu.com/slot-gacor/

http://sion.uhnsugriwa.ac.id/css/slot-gacor/
https://keckarangawen.demakkab.go.id/slot-gacor/
http://covid19.bulukumbakab.go.id/slot-toto/
http://covid19.bulukumbakab.go.id/slot-gacor/
http://covid19.bulukumbakab.go.id/slot88/
http://covid19.bulukumbakab.go.id/slot777/
slot777
slot gacor
Skip to content