รับสมัคร เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน (วุฒิปริญญาโท) ประจำกองยุทธศาสตร์และแผนงาน กลุ่มงานวิเคราะห์มาตรการ จำนวน 1 อัตรา

recruit-20210914-1751