รับสมัครพนักงานจ้างเหมาเอกชน จำนวน 2 อัตรา ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน (ปริญญาตรี วิศวกรรมโยธา) ปฏิบัติงานที่กลุ่มงานวิเคราะห์และประสานแผน กองยุทธศาสตร์และแผนงาน

recruit-202208221655