รับสมัครพนักงานจ้างเหมาเอกชน จำนวน 2 อัตรา ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติงานที่กลุ่มวิเคราะห์และประสานแผน กองยุทธศาสตร์และแผนงาน

recruit-202204081122