รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการเอกชน ประจำกลุ่มงานอนุรักษ์และพัฒนากรุงรัตนโกสินทร์และเมืองเก่า จำนวน 1 อัตรา

recruit-20220225-thaioldtown