สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ผู้บริหาร

นายประเสริฐ ศิรินภาพร

นายประเสริฐ ศิรินภาพร
เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

โทรศัพท์ : 0 2265 6501
อีเมล : prasert@onep.go.th

นายจิรวัฒน์ ระติสุนทร

นายจิรวัฒน์ ระติสุนทร
รองเลขาธิการ

โทรศัพท์ : 0 2265 6505
อีเมล : jiravat@onep.go.th

นางอินทิรา เอื้อมลฉัตร

นางอินทิรา เอื้อมลฉัตร
รองเลขาธิการ

โทรศัพท์ : 0 2265 6507
อีเมล : indhira@onep.go.th

ว่าง

ว่าง
รองเลขาธิการ

นางสาว มัณฑนา ศิริวรรณ

นางสาว มัณฑนา ศิริวรรณ
ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน

โทรศัพท์ : 0 2265 6601
อีเมล : montana@onep.go.th

รุ่งอรุณ ญาติบรรทุง

นางสาวรุ่งอรุณ ญาติบรรทุง
ผู้อำนวยการกองบริหารกองทุนสิ่งแวดล้อม

โทรศัพท์ : 0 2265 6587
อีเมล : roongaroon@onep.go.th

นายอิศรพันธ์ กาญจนเรขา

นายอิศรพันธ์ กาญจนเรขา
ผู้อำนวยการกองสิ่งแวดล้อมชุมชนและพื้นที่เฉพาะ

โทรศัพท์ : 0 2265 6566
อีเมล : issarapun@onep.go.th

นายสิทธิชัย ปิติสินชูชัย

นายสิทธิชัย ปิติสินชูชัย
ผู้อำนวยการกองประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โทรศัพท์ : 0 2265 6614
อีเมล : sitthichai@onep.go.th

นางกิตติมา ยินเจริญ

นางกิตติมา ยินเจริญ
ผู้อำนวยการกองจัดการสิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม

โทรศัพท์ : 0 2265 6577
อีเมล : kittima@onep.go.th

นางสาวจิตตินันท์ เรืองวีรยุทธ

นางสาวจิตตินันท์ เรืองวีรยุทธ
ผู้อำนวยการกองจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ

โทรศัพท์ : 0 2265 6555
อีเมล : jittinun@onep.go.th

นายฉัตรชัย อินต๊ะทา

นายฉัตรชัย อินต๊ะทา
ผู้อำนวยการกองติดตามประเมินผลสิ่งแวดล้อม

โทรศัพท์ : 0 2265 6533
อีเมล : chatchai@onep.go.th

นางเสาวภา หิญชีระนันทน์

นางเสาวภา หิญชีระนันทน์
ผู้อำนวยการกองพัฒนาระบบการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โทรศัพท์ : 0 2265 6500 ต่อ 6861
อีเมล : saowapa@onep.go.th

นางสาวธุวานันท์ ยุกติรัตน

นางสาวธุวานันท์ ยุกติรัตน
เลขานุการกรม

โทรศัพท์ : 0 2265 6514
อีเมล : dhuvanun@onep.go.th

ผู้เชี่ยวชาญ

นางกตัญชลี ธรรมกุล

นางกตัญชลี ธรรมกุล
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านสิ่งแวดล้อม

โทรศัพท์ : 0 2265 6547
อีเมล : katunchalee@onep.go.th

ว่าง

ว่าง
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านระบบประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ว่าง

ว่าง
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านนโยบายและแผนการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กลุ่มงานที่ขึ้นตรงกับเลขาธิการ สผ.

อรสุภาว์ สายเพชร

นางสาวอรสุภาว์ สายเพชร
ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

โทรศัพท์ : 0 2265 6632
อีเมล : aornsupa@onep.go.th

สุดารัตน์ ปิยสถิตย์

นางสุดารัตน์ ปิยสถิตย์
ผู้อำนวยการกลุ่มนิติการ

โทรศัพท์ : 0 2265 6634
อีเมล : sudarat@onep.go.th

นางสาวนันท์นภัส มูลกำบิล

นางสาวนันท์นภัส มูลกำบิล
ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน

โทรศัพท์ : 0 2265 6631
อีเมล : nannapas@onep.go.th

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อปรับปรุงประสบการณ์ของคุณ เราจะถือว่าคุณรับได้กับเรื่องนี้ แต่คุณสามารถเลือกไม่รับได้หากต้องการ ยอมรับ อ่านเพิ่มเติม

Privacy & Cookies Policy
slot online situs slot gacor hari ini daftar istanaslot https://buletin303.com/ https://134.209.107.98:777/ https://188.166.233.138/

https://gangster4d.netlify.app/

gangster4d slot

gangster4d

https://cutt.ly/meozcUaw https://cutt.ly/Ieozc9W8 https://cutt.ly/Teozc688 https://cutt.ly/GeozvyZf https://cutt.ly/FeozvpGX
Skip to content