สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ประชุมผู้บริหารสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓

เมื่อวันศุกร์ที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๑๐๐๑ ชั้น ๑๐
อาคารทิปโก้ ๒ ดร.รวีวรรณ ภูริเดช เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานการประชุมผู้บริหารสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ โดยมี รองเลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ดร.พิรุณ สัยยะสิทธิ์พานิช นายประเสริฐ ศิรินภาพร และนายมนต์สังข์ ภู่ศิริวัฒน์ พร้อมด้วย ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ สผ. เข้าร่วมในการประชุมดังกล่าว ซึ่งที่ประชุม ได้รับทราบรายงานผลการดำเนินงาน รวมถึง ประเด็นของปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ในการดำเนินงาน ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของกอง และกลุ่มอิสระ เพื่อพัฒนาบุคลากรขององค์กรให้มีศักยภาพในการทำงาน สามารถขับเคลื่อนองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสร้างประโยชน์ให้กับประชาชนและประเทศไทยในอนาคต     

นอกจากนี้ ดร.รวีวรรณ ภูริเดช เลขาธิการ สผ. ได้เน้นย้ำนโยบายให้เจ้าหน้าที่ สผ. ทุกคน ให้ร่วมกันประหยัดพลังงานภายในสำนักงาน และใช้พลังงานให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด ตามข้อสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ให้ทุกหน่วยงานภายใต้สังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ความสำคัญกับการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม ภายในสำนักงานอย่างคุ้มค่ามีประสิทธิภาพ โดยมาตรการการประหยัดพลังงาน การประหยัดน้ำ การลดและคัดแยกขยะมูลฝอย ในหน่วยงานภาครัฐ ถือเป็นส่วนหนึ่งของการประเมินผู้บริหารองค์กร ดังนั้น เจ้าหน้าที่ สผ. จึงควรปฏิบัติตามมาตรการดังกล่าวอย่างเคร่งคัดต่อไป

จัดทำและเผยแพร่โดย กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อปรับปรุงประสบการณ์ของคุณ เราจะถือว่าคุณรับได้กับเรื่องนี้ แต่คุณสามารถเลือกไม่รับได้หากต้องการ ยอมรับ อ่านเพิ่มเติม

Privacy & Cookies Policy
slot online situs slot gacor hari ini daftar istanaslot https://buletin303.com/ https://134.209.107.98:777/ https://188.166.233.138/

https://gangster4d.netlify.app/

gangster4d slot

gangster4d

https://cutt.ly/meozcUaw https://cutt.ly/Ieozc9W8 https://cutt.ly/Teozc688 https://cutt.ly/GeozvyZf https://cutt.ly/FeozvpGX
Skip to content