ประกาศราคากลาง โครงการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รายการรถยนต์นั่งส่วนกลาง จำนวน 2 คัน โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 2

procurement-price-20200427-car2