ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาโครงการสำรวจการยอมรับและความเชื่อมั่น ต่อระบบการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยวิธีคัดเลือก

procurement-win-20211109-1500