ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างที่ปรึกษา โครงการการประเมินอาคารสีเขียว สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (Green Building) โดยวิธีคัดเลือก

procurement-win-green-building