ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างทำสื่อประชาสัมพันธ์ และการเพิ่มสมรรถนะในการสื่อสาร ด้านความหลากหลายทางชีวภาพในยุคดิจิทัลที่มีประสิทธิภาพ (Effective communication) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

procurement-win-20201015