ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดประชุม สำหรับห้องประชุมที่ปรับปรุงใหม่ จำนวน 3 ห้อง (ครั้งที่ 2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

procurement-win-20210209-1124