ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อระบบดับเพลิงอัตโนมัติภายในห้องเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย สผ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

procurement-win-20200928