ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาต่ออายุสมาชิกโปรแกรม และบำรุงรักษาซ่อมแซมแก้ไขคอมพิวเตอร์แม่ข่าย และอุปกรณ์เครือข่ายไร้สาย สผ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

procurement-win-20191001