ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาโครงการประเมินปัจจัย ที่เกี่ยวข้องกับศักยภาพในการกักเก็บคาร์บอน ในภาคเกษตรกรรม โดยวิธีคัดเลือก

procurement-win-20200319