ประกวดราคาจ้างจัดประชุมวิชาการ สผ. ประจำปี พ.ศ. 2565 งาน 30 ปี กองทุนสิ่งแวดล้อม และการมอบรางวัล EIA Monitoring Awards 2021 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

procurement-202206101915