ทส. จับมือมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ ดูแลป่าไทย สร้างรายได้จากคาร์บอนเครดิตระยะยาว

เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2565 เวลา 10.00 น. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) ร่วมกับ มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) “โครงการจัดการคาร์บอนเครดิตในป่าเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน” ระหว่างกรมป่าไม้ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์กรมหาชน) และมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ
เพื่อผลักดันกลไกนำป่าชุมชนและพื้นที่ป่าอื่น ๆ ของ ทส. ขึ้นทะเบียนภายใต้โครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจตามมาตรฐานของประเทศไทย (T-VER) สู่การปฏิบัติจริง พร้อมเชื่อมพลังไตรภาคี รัฐ เอกชน และชุมชนช่วยกันดูแลผืนป่าไทยให้อุดมสมบูรณ์ สร้างรายได้กลับคืนให้ชุมชนจากการขายคาร์บอนเครดิต โดยมี นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และนายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วย นายจิรวัฒน์ ระติสุนทร รองเลขาธิการ สผ. และ ผู้บริหาร ทส.
เป็นสักขีพยาน และได้รับเกียรติจากผู้บริหารระดับสูง ของ บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บริษัท PwC ประเทศไทย บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) และชาวบ้านเครือข่ายป่าชุมชน ต.แม่โป่ง อ.ดอยสะเก็ด
จ.เชียงใหม่ เข้าร่วม ณ ห้องประชุมอารีย์สัมพันธ์ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม โดยภายในงานยังมีประกอบด้วยปาฐกถาพิเศษเรื่อง “ความสำคัญของทรัพยากรป่าไม้ต่อยุทธศาสตร์ชาติด้านการรับมือต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และการสืบสานพระราชดำริ” โดย นายวราวุธ ศิลปอาชา และเวทีเสวนาป่าแห่งชีวิต สืบสานงานพระพันปี ในหัวข้อ ปลูกคน ปลูกป่า 50 ปี บทบาทของป่าในการช่วยชาติ เศรษฐกิจ สังคม และบทบาทของภาคเอกชนในการสนับสนุนการปลูกป่าและการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ทั้งนี้ ความร่วมมือใน MOU ครั้งนี้ คาดว่าจะสร้างความร่วมมือกับทุกภาคส่วนในการส่งเสริมให้เกิดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติเพื่อเป็นแหล่งดูดซับก๊าซเรือนกระจกกว่า 1,000,000 ไร่ จากพื้นที่ป่าที่อยู่ในการดูแลของทั้ง 3 กรม ส่งผลให้มีประชาชนได้รับประโยชน์อีกกว่า 1,100 ชุมชน และมีปริมาณคาร์บอนเครดิตรวม 300,000-500,000 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อปี บรรลุเป้าหมายของโครงการฯ ที่จะเข้าไปพัฒนาทั้งการเพิ่มพื้นที่ป่า และสร้างสังคมให้คนในพื้นที่สามารถอยู่ร่วมกับป่าและมีอาชีพได้อย่างยั่งยืน

จัดทำและเผยแพร่โดย : กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.)

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อปรับปรุงประสบการณ์ของคุณ เราจะถือว่าคุณรับได้กับเรื่องนี้ แต่คุณสามารถเลือกไม่รับได้หากต้องการ ยอมรับ อ่านเพิ่มเติม

Privacy & Cookies Policy
slot online situs slot gacor hari ini daftar istanaslot https://buletin303.com/ https://134.209.107.98:777/ https://188.166.233.138/

https://gangster4d.netlify.app/

gangster4d slot

gangster4d

Skip to content