สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

การแถลงข่าว การประชุมสัมมนาวิชาการ คณะอนุกรรมการอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่า “เชื่อมเมืองเก่า สู่โอกาส : การสร้างเครือข่ายเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่าวิถีใหม่และความยั่งยืน”

เมื่อวันอังคารที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๓ ณ พิพิธภัณฑ์บ้านจิม ทอมป์สัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) ร่วมกับ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร จัดงานแถลงข่าว“การประชุมสัมมนาวิชาการ คณะอนุกรรมการอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่า ในหัวข้อ “เชื่อมเมืองเก่า สู่โอกาส : การสร้างเครือข่ายเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์และพัฒนาสู่เมืองเก่าวิถีใหม่และความยั่งยืน” (Connecting the Dots : Enhancing Networks for Conservation and Sustainable Development to The New Normal of Old Towns) ภายใต้โครงการอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่า : เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่า ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๓๑ สิงหาคม – ๑ กันยายน ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมทรูไอคอน ฮอลล์ ศูนย์การค้าไอคอนสยาม เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ รวมทั้งแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การบริหารจัดการพื้นที่เมืองเก่าที่มีความก้าวหน้าในการขับเคลื่อน ซึ่งจะส่งผลให้หน่วยงานและบุคลากรในพื้นที่ ตลอดจนเครือข่ายการอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่า มีองค์ความรู้ ความเข้าใจ และสามารถขับเคลื่อนงานด้านการอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่าได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เกิดกระบวนการแลกเปลี่ยนและเรียนรู้ระหว่างเมืองเก่า รวมทั้งสามารถนำประสบการณ์ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในกระบวนการจัดการเมืองเก่า ตามกรอบแนวทางการอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่าให้สัมฤทธิ์ผลต่อไป ในการนี้ ดร. รวีวรรณ ภูริเดช เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้เกียรติเป็นประธานในการแถลงข่าว โดยมี รองศาสตราจารย์โรจน์ คุณเอนก กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการอนุรักษ์และพัฒนากรุงรัตนโกสินทร์ และเมืองเก่า อาจารย์ ดร.เกรียงไกร เกิดศิริ หัวหน้าโครงการอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่าฯ และ ผศ.ดร. วิลาวัณย์ ภมรสุวรรณ ผู้เชี่ยวชาญด้านมรดกทางวัฒนธรรมและผังเมือง ร่วมแถลงข่าวต่อสื่อมวลชน

จัดทำและเผยแพร่โดย : กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อปรับปรุงประสบการณ์ของคุณ เราจะถือว่าคุณรับได้กับเรื่องนี้ แต่คุณสามารถเลือกไม่รับได้หากต้องการ ยอมรับ อ่านเพิ่มเติม

Privacy & Cookies Policy
slot online situs slot gacor hari ini daftar istanaslot https://buletin303.com/ https://134.209.107.98:777/ https://188.166.233.138/

https://gangster4d.netlify.app/

gangster4d slot

gangster4d

https://cutt.ly/meozcUaw https://cutt.ly/Ieozc9W8 https://cutt.ly/Teozc688 https://cutt.ly/GeozvyZf https://cutt.ly/FeozvpGX
Skip to content