การแถลงข่าว การประชุมสัมมนาวิชาการ คณะอนุกรรมการอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่า “เชื่อมเมืองเก่า สู่โอกาส : การสร้างเครือข่ายเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่าวิถีใหม่และความยั่งยืน”

เมื่อวันอังคารที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๓ ณ พิพิธภัณฑ์บ้านจิม ทอมป์สัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) ร่วมกับ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร จัดงานแถลงข่าว“การประชุมสัมมนาวิชาการ คณะอนุกรรมการอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่า ในหัวข้อ “เชื่อมเมืองเก่า สู่โอกาส : การสร้างเครือข่ายเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์และพัฒนาสู่เมืองเก่าวิถีใหม่และความยั่งยืน” (Connecting the Dots : Enhancing Networks for Conservation and Sustainable Development to The New Normal of Old Towns) ภายใต้โครงการอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่า : เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่า ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๓๑ สิงหาคม – ๑ กันยายน ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมทรูไอคอน ฮอลล์ ศูนย์การค้าไอคอนสยาม เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ รวมทั้งแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การบริหารจัดการพื้นที่เมืองเก่าที่มีความก้าวหน้าในการขับเคลื่อน ซึ่งจะส่งผลให้หน่วยงานและบุคลากรในพื้นที่ ตลอดจนเครือข่ายการอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่า มีองค์ความรู้ ความเข้าใจ และสามารถขับเคลื่อนงานด้านการอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่าได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เกิดกระบวนการแลกเปลี่ยนและเรียนรู้ระหว่างเมืองเก่า รวมทั้งสามารถนำประสบการณ์ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในกระบวนการจัดการเมืองเก่า ตามกรอบแนวทางการอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่าให้สัมฤทธิ์ผลต่อไป ในการนี้ ดร. รวีวรรณ ภูริเดช เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้เกียรติเป็นประธานในการแถลงข่าว โดยมี รองศาสตราจารย์โรจน์ คุณเอนก กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการอนุรักษ์และพัฒนากรุงรัตนโกสินทร์ และเมืองเก่า อาจารย์ ดร.เกรียงไกร เกิดศิริ หัวหน้าโครงการอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่าฯ และ ผศ.ดร. วิลาวัณย์ ภมรสุวรรณ ผู้เชี่ยวชาญด้านมรดกทางวัฒนธรรมและผังเมือง ร่วมแถลงข่าวต่อสื่อมวลชน

จัดทำและเผยแพร่โดย : กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

kürtaj ankara Marmaris transfer betgaranti giriş kolaybet giriş epoksi zemin kaplama fiyatları maksibet youwin epoksi boya youwin giriş mobil ödeme ile bahis bedava bonus betpark giriş free shop sigara burun dolgusu instagram takipci hilesi güvenilir bahis siteleri amqsports.com bettingforward.com likit diyarbakirescort.com türk porno çankaya escort eryaman escort istanbul escort mersin escort bayan beylikdüzü escort alaçatı escort istanbul escort