การประชุมหารือเพื่อทบทวนภาวะเศรษฐกิจของไทยประจำปี 2565

เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 คณะผู้แทนกองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) และธนาคารแห่งประเทศไทย นำโดย Ms. Corinne Delechat, Division Chief, Asia-Pacific Department, International Monetary Fund พร้อมด้วยผู้แทนกองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) และธนาคารแห่งประเทศไทย เข้าพบ นายจิรวัฒน์ ระติสุนทร รองเลขาธิการ สผ. พร้อมด้วยผู้แทน กปอ.เพื่อหารือการทบทวนภาวะเศรษฐกิจของไทยและจัดทำรายงานสภาวะเศรษฐกิจประจำปี 2565 ต่อไป ซึ่ง​ กปอ.​ ได้มีการนำเสนอและแลกเปลี่ยนความเห็นร่วมกับเจ้าหน้าที่ IMF ต่อเป้าหมายและกลไกการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศ

จัดทำและเผยแพร่โดย :

กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.)