การประชุมทางไกล วันที่ ๑๒ ของคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญ ครั้งที่ ๔๔

การประชุมวันที่ ๑๒ (๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔) ของการประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญ ครั้งที่ ๔๔ ผ่านระบบการประชุมทางไกล โดยมี นายศรัณย์ เจริญสุวรรณ เอกอัครราชทูตไทยประจำกรุงปารีส รองหัวหน้าคณะผู้แทนไทย ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าคณะผู้แทนไทย และดร.รวีวรรณ ภูริเดช เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) เป็นรองหัวหน้าคณะ พร้อมด้วยผู้แทนส่วนราชการที่เกี่ยวข้องจากกระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงศึกษาธิการ และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เข้าร่วมประชุม คณะกรรมการมรดกโลก มีมติเห็นชอบการขยายขอบเขตพื้นที่แหล่งมรดกโลกทางธรรมชาติแบบข้ามพรมแดนของประเทศบอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา เช็ก  ฝรั่งเศส  อิตาลี  มอนเตเนโกร  มาซิโดเนียเหนือ  โปแลนด์  เซฮร์เบีย  ซโลวาเกีย และสวิสเซอร์แลนด์ พร้อมเปลี่ยนชื่อเป็น Ancient and Primeval Beech Forests of the Carpathians and Other Regions of Europe  และได้พิจารณาเอกสารการนำเสนอแหล่งมรดกทางวัฒนธรรมและทางธรรมชาติเป็นแหล่งมรดกโลก จำนวน ๔ แหล่ง ได้แก่ The Porticoes of Bologna (อิตาลี)  The works of Jože Plečnik in Ljubljana – Human Centred Urban Design (สโลวีเนีย)  The Slate Landscape of Northwest Wales (สหราชอาณาจักร)  Petroglyphs of Lake Onega and the White Sea (รัสเซีย)  และ Ivindo National Park (การ์บอง)  พร้อมทั้ง ให้เลื่อนการพิจารณาการนำเสนอแหล่งมรดกทางวัฒนธรรม  Gdańsk Shipyard – the birthplace of “Solidarity” and the symbol of the Fall of the Iron Curtain in Europe (โปแลนด์) ออกไปเป็นวันศุกร์ที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๔

จัดทำและเผยแพร่โดย : กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม