การประชุมทบทวน ทะเบียนรายนามพื้นที่ชุ่มน้ำ หลักเกณฑ์ในการจัดทำขอบเขต มาตรการและกลไกในการบริหารจัดการพื้นที่ชุ่มน้ำ

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) โดย กองจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ (กลช.) จัดการประชุมทบทวนทะเบียนรายนามพื้นที่ชุ่มน้ำ หลักเกณฑ์ในการจัดทำขอบเขต มาตรการและกลไกในการบริหารจัดการพื้นที่ชุ่มน้ำโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการพื้นที่ชุ่มน้ำของประเทศไทย : การจัดทำแนวทางการบริหารจัดการพื้นที่ชุ่มน้ำที่มีความสำคัญระหว่างประเทศ (แรมซาร์ไซต์) ของประเทศไทย ซึ่งเป็นการจัดประชุมออนไลน์ Conference ด้วยโปรแกรม Webexเมื่อวันจันทร์ที่่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ ณ ห้อง Somerest โรงแรม เดอะเบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ กรุงเทพฯ โดยมี นายประเสริฐ ศิรินภาพร รองเลขาธิการ สผ. เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุม และมี ดร. พิเศษ เสนาวงษ์ และ รศ.ดร.อภิสิทธิ์ เอี่ยมหน่อ นำเสนอสาระสำคัญของการประชุม ต่อจากนั้นมีการตอบข้อซักถามและรับฟังความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมประชุม ซึ่งมีผู้แทนจากส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคและสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด สำนักงานธนารักษ์จังหวัด องค์การบริหารส่วนจังหวัด หน่วยงานที่ดูแลรับผิดชอบพื้นที่ชุ่มน้ำในทะเบียนรายนามพื้นที่ชุ่มน้ำ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ สำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค กลุ่มเครือข่ายพื้นที่ชุ่มน้ำในพื้นที่แรมซาร์ไซต์ และเจ้าหน้าที่ สผ. ซึ่งการจัดประชุมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ถึงการมีโครงการ การสร้างความเข้าใจและสร้างการมีส่วนร่วมในการรับรู้ข้อมูลของโครงการ รวมทั้งรับฟังความคิดเห็นต่อการทบทวนทะเบียนรายนามพื้นที่ชุ่มน้ำ หลักเกณฑ์ในการจัดทำขอบเขต มาตรการและกลไกในการบริหารจัดการพื้นที่ชุ่มน้ำ

จัดทำและเผยแพร่โดย : กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์  สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

betgaranti giriş kolaybet giriş epoksi zemin kaplama fiyatları maksibet youwin epoksi boya youwin giriş mobil ödeme ile bahis bedava bonus betpark giriş free shop sigara burun dolgusu instagram takipci hilesi güvenilir bahis siteleri amqsports.com bettingforward.com likit diyarbakirescort.com türk porno çankaya escort eryaman escort istanbul escort mersin escort bayan beylikdüzü escort alaçatı escort istanbul escort