การประชุมคณะอนุกรรมการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศด้านการประสานท่าทีเจรจาและความร่วมมือระหว่างประเทศ ครั้งที่ 1/2565

สผ. โดย กปอ. ได้จัดประชุมคณะอนุกรรมการฯ เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ณ ห้องประชุม 1002 ชั้น 10 อาคารทิปโก้ 2 สผ. โดยมี ดร.พิรุณ สัยยะสิทธิ์พานิช เลขาธิการ สผ. รองประธานอนุกรรมการคนที่ 1 ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่เป็นประธานอนุกรรมการแทน ปกท.ทส. นางสาวเอกอร คุณาเจริญ รองอธิบดีกรมองค์การระหว่างประเทศ เป็นรองประธานอนุกรรมการคนที่ 2 และนางสาวนารีรัตน์ พันธุ์มณี ผอ.กปอ. เป็นอนุกรรมการและเลขานุการ โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในฐานะอนุกรรมการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุมฯ จำนวนประมาณ 50 คน          

ที่ประชุมได้พิจารณา (1) ร่างข้อตกลงการดำเนินงานภายใต้ความตกลงปารีสระหว่างราชอาณาจักรไทยกับสมาพันธรัฐสวิส  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดทำกรอบความร่วมมือโดยสมัครใจสำหรับการถ่ายโอนผลการลดก๊าซเรือนกระจกระหว่างประเทศภายใต้ข้อ 6.2 ของความตกลงปารีสซึ่งขณะนี้ อยู่ระหว่างการเจรจากับสมาพันธรัฐสวิส โดยที่ประชุมมีมติให้คณะอนุกรรมการฯ พิจารณาให้ความเห็นเพิ่มเติมต่อร่างข้อตกลงฯ และมอบหมาย สผ. รวบรวมและปรับปรุงร่างข้อตกลงฯ ตามความเห็นคณะอนุกรรมการฯ เพื่อใช้หารือกับสมาพันธรัฐสวิส และดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป และที่ประชุมได้พิจารณา (2) ปฏิญญากลาสโกว์ของผู้นำด้านป่าไม้และการใช้ประโยชน์ที่ดิน ซึ่งมุ่งเน้นการหยุดยั้งการสูญเสียป่าไม้และความเสื่อมโทรมของที่ดินภายในปี ค.ศ. 2030 และเปลี่ยนผ่านสู่การใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างยั่งยืน โดยมีความเห็นว่าปฏิญญาดังกล่าว เป็นการแสดงเจตนารมณ์ทางการเมือง ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและนโยบายของประเทศพร้อมทั้งเห็นชอบให้นำเสนอปฏิญญาฯ ตามขั้นตอนการพิจารณาภายในประเทศต่อไป

จัดทำและเผยแพร่โดย กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.)

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อปรับปรุงประสบการณ์ของคุณ เราจะถือว่าคุณรับได้กับเรื่องนี้ แต่คุณสามารถเลือกไม่รับได้หากต้องการ ยอมรับ อ่านเพิ่มเติม

Privacy & Cookies Policy
slot online slot88 istanaslot istanaslot slot88 istana slot istanaslot situs slot gacor hari ini istana impian istanaimpian istanaimpian2 istanaimpian3 istanaimpian4 istanaslot istanaslot Situs Judi Slot Online daftar istanaslot https://buletin303.com/ https://134.209.107.98:777/ https://188.166.233.138/

https://gangster4d.netlify.app/

slot pulsa

gangster4d slot

gangster4d

istana slot

http://ukt.uhnsugriwa.ac.id/admin/slot88/

https://ishcsf.com/slot-gacor/

https://www.sos-logistica.org/wp-content/uploads/slot-demo/

https://cultura.tonala.gob.mx/

https://bma.ac.ke/wp-content/uploads/2023/

http://labiela.com/cgi-bin/slot-gacor/

https://www.ideasei.com/wp-content/slot-dana/

https://kayseriescortu.com/slot-gacor/

http://sion.uhnsugriwa.ac.id/css/slot-gacor/
https://keckarangawen.demakkab.go.id/slot-gacor/
http://covid19.bulukumbakab.go.id/slot-toto/
http://covid19.bulukumbakab.go.id/slot-gacor/
http://covid19.bulukumbakab.go.id/slot88/
http://covid19.bulukumbakab.go.id/slot777/
slot777
slot gacor
Skip to content