การประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองกฎหมายการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดิน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) โดยกองบริหารจัดการที่ดิน (กบด.) ได้จัดการประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองกฎหมายการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดิน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๓๐๑ ชั้น ๓ ตึกบัญชาการ ๑ ทำเนียบรัฐบาล โดยมีนายมานัส ฉัวสวัสดิ์ เป็นประธานการประชุม ดร.รวีวรรณ ภูริเดช เลขาธิการ สผ. ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ เข้าร่วมประชุมฐานะอนุกรรมการ และนายมนต์สังข์ ภู่ศิริวัฒน์ รองเลขาธิการ สผ. ทำหน้าที่เลขานุการ โดยที่ประชุมได้รับทราบคำสั่งคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ ที่ ๑/๒๕๖๓ เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ รวมถึงการจัดตั้งสำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ และพิจารณา (ร่าง) ประกาศคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์การรับฟังความคิดเห็นและการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำนโยบายและแผนการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดินของประเทศ พ.ศ. …. ในการนี้ที่ประชุมได้มอบฝ่ายเลขาฯ นำข้อสังเกตและข้อเสนอแนะไปปรับปรุงแก้ไข (ร่าง) ประกาศฯ และแจ้งเวียนคณะอนุกรรมการฯ พิจารณาให้ความเห็นชอบ ก่อนเสนอ คทช. ต่อไป โดยมีคณะอนุกรรมการฯ ประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้แทน
จากหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม จำนวนกว่า ๕๐ คน

จัดทำและเผยแพร่โดย : กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

kürtaj ankara Marmaris transfer betgaranti giriş kolaybet giriş epoksi zemin kaplama fiyatları maksibet youwin epoksi boya youwin giriş mobil ödeme ile bahis bedava bonus betpark giriş free shop sigara burun dolgusu instagram takipci hilesi güvenilir bahis siteleri amqsports.com bettingforward.com likit diyarbakirescort.com türk porno çankaya escort eryaman escort istanbul escort mersin escort bayan beylikdüzü escort alaçatı escort istanbul escort