การประชุมคณะอนุกรรมการข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒

เมื่อวันอังคารที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๔.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๔๐๑ อาคารสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) ดร.อัษฎาพร ไกรพานนท์ รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ โดยมี ดร.จิตตินันท์ เรืองวีรยุทธ ผู้อำนวยการกองจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ ทำหน้าที่รองประธาน ซึ่งที่ประชุมได้พิจารณาและให้ความเห็นชอบเรื่องที่สำคัญดังนี้ ๑) เห็นชอบแผนการพัฒนาระบบคลังข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทยระยะ ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๖) ๒) เห็นชอบในเบื้องต้นต่อคู่มือแนวปฏิบัติการจัดการข้อมูลของระบบคลังข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทย และ (ร่าง) แนวทางปฏิบัติในการกำกับดูแลข้อมูลของระบบคลังข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทย เพื่อนำไปใช้ประกอบการดำเนินงานของคณะทำงานกำกับดูแลข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพในการจัดทำแนวทางปฏิบัติในการกำกับดูแลข้อมูลฯ ต่อไป พร้อมทั้งเห็นชอบแผนการดำเนินงานกำกับดูแลข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพในระบบคลังข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทย ๓) เห็นชอบการปรับปรุงองค์ประกอบ หน้าที่และอำนาจของคณะอนุกรรมการข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพ และมอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการนำเสนอคณะกรรมการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพแห่งชาติ พิจารณาตามขั้นตอนต่อไป
และ ๔) เห็นชอบองค์ประกอบ หน้าที่และอำนาจ ของคณะทำงานกำกับดูแลข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพ และมอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการ จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานฯ  เสนอประธานอนุกรรมการฯ ลงนามตามขั้นตอนต่อไป โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย อนุกรรมการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเจ้าหน้าที่ สผ. จำนวนประมาณ ๕๐ คน

จัดทำและเผยแพร่โดย : กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์  
สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

betgaranti giriş kolaybet giriş epoksi zemin kaplama fiyatları maksibet youwin epoksi boya youwin giriş mobil ödeme ile bahis bedava bonus betpark giriş free shop sigara burun dolgusu instagram takipci hilesi güvenilir bahis siteleri amqsports.com bettingforward.com likit diyarbakirescort.com türk porno çankaya escort eryaman escort istanbul escort mersin escort bayan beylikdüzü escort alaçatı escort