การประชุมคณะกรรมการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (กพย.) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓

พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (กพย.)  ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๕๒๑ ชั้น ๒ อาคาร ๕ สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ โดยมี ดร. รวีวรรณ ภูริเดช เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ผู้แทนปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในฐานะกรรมการ และนางสาวนารีรัตน์ พันธุ์มณี ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน ผู้แทนเลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในฐานะกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ พร้อมด้วยกรรมการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ที่ประชุมมีมติรับทราบ (๑) คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ ๖๓/๒๕๖๓ เรื่อง แต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิเป็นกรรมการในคณะกรรมการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (๒) คำสั่งคณะกรรมการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ที่ ๑/๒๕๖๓ เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ  (๓) การดำเนินการตามแผนการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนสำหรับประเทศไทย นอกจากนี้ ที่ประชุมได้เห็นชอบการกำหนดหน่วยงานรับผิดชอบและประสานงานหลักการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในรายเป้าหมายหลัก (Goal) และเป้าหมายย่อย (Target) โดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้รับมอบหมายให้เป็นหน่วยงานรับผิดชอบ ๔ เป้าหมายหลัก และ ๓๐ เป้าหมายย่อย รวมถึงเห็นชอบการปรับปรุงองค์ประกอบของคณะอนุกรรมการ ซึ่งมีผู้เข้าร่วมประชุม โดยประมาณ ๗๐ คน

จัดทำและเผยแพร่โดย : กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์  สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

betgaranti giriş kolaybet giriş epoksi zemin kaplama fiyatları maksibet youwin epoksi boya youwin giriş mobil ödeme ile bahis bedava bonus betpark giriş free shop sigara burun dolgusu instagram takipci hilesi güvenilir bahis siteleri amqsports.com bettingforward.com likit diyarbakirescort.com türk porno çankaya escort eryaman escort istanbul escort mersin escort bayan beylikdüzü escort alaçatı escort