การประชุมคณะกรรมการกองทุนสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ ๕/๒๕๖๓

เมื่อวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๓  ณ ห้องประชุมชั้น ๑๗ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธาน และดร.พิรุณ สัยยะสิทธิ์พานิช รองเลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นป็นกรรมการและเลขานุการ ในการประชุมคณะกรรมการกองทุนสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ ๕/๒๕๖๓ ซึ่งในการประชุมครั้งนี้มีมติเห็นชอบเรื่องที่สำคัญ ดังนี้  ๑) โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าชุมชนพื้นที่ชายแดนจังหวัดศรีสะเกษ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ๒) โครงการส่งเสริมความร่วมมือเพื่อประกาศเขตอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอ่าวบ้านดอน ของมูลนิธิป่า–ทะเลเพื่อชีวิต ๓) โครงการพัฒนาศักยภาพองค์กรชุมชนและเครือข่ายเพื่อการอนุรักษ์และฟื้นฟูพรุลานควายอย่างยั่งยืน ของสมาคมลุ่มน้ำสายบุรี ๔) โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายการจัดการทรัพยากรธรรมชาติสู่การสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจตำบลแม่แดด อำเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่ ของ มูลนิธิเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (ภาคเหนือ) ๕) (ร่าง) แนวทางการสนับสนุนเงินกองทุนสิ่งแวดล้อมให้แก่เครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.) และ ๖) การเบิกจ่ายเงินกองทุนสิ่งแวดล้อม กรณีเงินสมทบโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ และ พ.ศ. ๒๕๕๙ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน ๒ แห่ง โดยมีคณะกรรมการ และเจ้าหน้าที่ สผ. เข้าร่วมประชุม จำนวนกว่า ๓๕ คน

จัดทำและเผยแพร่โดย กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

betgaranti giriş kolaybet giriş epoksi zemin kaplama fiyatları maksibet youwin epoksi boya youwin giriş mobil ödeme ile bahis bedava bonus betpark giriş free shop sigara burun dolgusu instagram takipci hilesi güvenilir bahis siteleri amqsports.com bettingforward.com likit diyarbakirescort.com türk porno çankaya escort eryaman escort istanbul escort mersin escort bayan beylikdüzü escort alaçatı escort istanbul escort