การประชุมคณะทำงานพัฒนา (ร่าง) พระราชบัญญัติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พ.ศ. …. ครั้งที่…

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) โดยกองประสานการจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (กปอ.) จัดการประชุมคณะทำงานพัฒนา (ร่าง) พระราชบัญญัติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พ.ศ. .... ครั้งที่ ๔/ ๒๕๖๓ เมื่อวันจันทร์ที่

สผ. เข้าร่วมพิธีถวายบังคมน้อมรำลึก เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร…

เมื่อวันอังคารที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๗.๐๐ น. ณ ท้องสนามหลวง พลเอก ประยุทธ์จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีวางพวงมาลา และนำผู้ร่วมพิธีถวายบังคม พระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

ทส. จัดพิธีบำเพ็ญกุศลน้อมรำลึก เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร…

เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๗.๐๐ น. ณ ห้องประชุมศักดิ์สิทธิ์ ตรีเดช กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (รมว.ทส.) เป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศล

พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ทส. พ.ศ. ๒๕๖๓

เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ วัดป่าเลไลยก์วรวิหาร อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (รมว.ทส.)

การประชุมติดตามคการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน

เมื่อวันเสาร์ที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (รมว.ทส.)

สผ. เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือ การปกป้องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change)…

เมื่อวันศุกร์ที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องคามิเลีย บอลรูม ชั้น ๑ โรงแรมวอลดอร์ฟ แอสโทเรีย สี่แยกราชประสงค์ กรุงเทพฯ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) ได้จัดพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือ การปกป้องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

การประชุมรับฟังความคิดเห็น โครงการการขับเคลื่อนนโยบาย เพื่อบูรณาการสินค้าและบริการ…

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องเจ้าพระยาบอลรูม โรงแรมรามาดา บาย วินแคม แบงคอก เจ้าประยาปาร์ค กรุงเทพฯ นายประเสริฐ ศิรินภาพร รองเลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

การประชุมหารือแนวทางการสนับสนุนเงินกองทุนสิ่งแวดล้อมให้แก่ ทสม.

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) โดยกองบริหารกองทุนสิ่งแวดล้อม (กบก.) จัดประชุมหารือแนวทางการสนับสนุนเงินกองทุนสิ่งแวดล้อมให้แก่อาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทสม.) เมื่อวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๓ ณ

พิธีสักการะ องค์ท้าวมหาพรหมพนมกร

ดร.รวีวรรณ ภูริเดช เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนำคณะผู้บริหาร โดยมีรองเลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ดร. พิรุณ สัยยะสิทธิ์พาณิช และนายมนต์สังข์ ภู่ศิริวัฒน์ ผู้อำนวยการกอง

สผ. จัดการประชุมรับฟังความคิดเห็น ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อการนำเสนอแหล่งมรดกทางวัฒนธรรม…

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) โดย กองจัดการสิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม (กธศ.) ได้จัดการรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อการนำเสนอแหล่งมรดกทางวัฒนธรรมอุทยานประวัติศาสตร์เมืองโบราณศรีเทพ เป็นมรดกโลก