การประชุมคณะกรรมการจัดทำงบประมาณ และเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓

เมื่อวันศุกร์ที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๑๐๐๓ ชั้น ๑๐ อาคารทิปโก้ ๒ ดร.รวีวรรณ ภูริเดช เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดทำงบประมาณ และเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ

สผ.จัดกิจกรรมรายงานผลการดำเนินงานโครงการ

เมื่อวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๓ นายยุทธพล อังกินันทน์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมรายงานผลการดำเนินงานโครงการเสริมศักยภาพการจัดการระบบนิเวศป่าพรุเพื่อเพิ่มความสามารถ

สผ. จับมือ ปตท. เปิดตัวระบบ Smart EIA Regulatory Screening System เป็นครั้งแรกของประเทศไทย

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๔.๓๐ น. ณ ห้องประชุมพลังไทย อาคาร ๒ ชั้น M บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ดร.รวีวรรณ ภูริเดช เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วย นายวิทวัส สวัสดิ์-ชูโต

การประชุม เรื่อง “การเผยแพร่แนวทางการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ เหมืองแร่”

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) โดยกองวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (กวผ.) ได้จัดการประชุม เรื่อง “การเผยแพร่แนวทางการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) โครงการเหมืองแร่” เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๓

สผ.จัดการประชุมคณะอนุกรรมการ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ด้านกฎหมาย ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓

เมื่อวันพุธที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๑๐๐๑ ชั้น ๑๐ อาคารทิปโก้ ๒ ถนนพระรามที่ ๖ นายชัชชม อรรฆภิญญ์ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมาย เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศด้านกฎหมาย ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ โดยมี

เลขาธิการ สผ. ร่วมบรรยายพิเศษ โครงการฝึกอบรมหลักสูตร…

ดร.รวีวรรณ ภูริเดช เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม บรรยายพิเศษ เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับภารกิจของหน่วยงาน หลักการบริหารงานและแนวทางการเชื่อมโยงการทำงานอย่างบูรณาการร่วมกับหน่วยงานในสังกัด

สผ. จัดประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การบูรณาการแผนปฏิบัติราชการ แผนกลยุทธ์…

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) ได้จัดการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การบูรณาการแผนปฏิบัติราชการ แผนกลยุทธ์ และแผนงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ : สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สผ. ทำบุญตักบาตร เนื่องในโอกาสย้ายที่ทำการชั่วคราว ไปยังอาคารทิปโก้ ๒

ดร.รวีวรรณ ภูริเดช เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นำคณะผู้บริหาร ซึ่งมี รองเลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ดร.พิรุณ สัยยะสิทธิ์พานิช และ นายมนต์สังข์ ภู่ศิริวัฒน์ ผู้เชี่ยวชาญ

สผ.จัดอบรม เรื่อง การเสริมสร้างศักยภาพ หน่วยงานของรัฐแห่งอื่น ปฎิบัติหน้าที่แทน สผ.…

จัดการอบรมเรื่อง การเสริมสร้างศักยภาพหน่วยงานของรัฐแห่งอื่นปฎิบัติหน้าที่แทน สผ. เกี่ยวกับการพิจารณา EIA ด้านกฎหมายอาคารและที่ดิน และการติดตามผลการดำเนินการกระจายภารกิจการพิจารณารายงาน EIA ด้านอาคาร การจัดสรรที่ดินและบริการชุมชน จังหวัด

การฝึกอบรมบุคลากรของหน่วยงานในสังกัด…

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) โดยกองประสานการจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (กปอ.) ร่วมกับองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศเยอรมัน (GIZ) จัดการฝึกอบรมบุคลากรของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย
betgaranti giriş kolaybet giriş betpark giriş free shop sigara burun dolgusu instagram takipci hilesi likit ankara escort Huluhub.com diyarbakirescort.com türkçe altyazılı porno hd porno balıkesir escort bodrum escort türk porno