ทส.แถลง”โครงการประชาสัมพันธ์ลดขยะทะเล ผ่านสื่อรณรงค์ในโรงภาพยนตร์เครือเมเจอร์…

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ณ โรงภาพยนตร์ Honda Ultimate Screen ๑ ชั้น ๕ ศูนย์การค้าสยามพารากอน กรุงเทพฯ นายยุทธพล อังกินันทน์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานงานแถลงข่าวเปิดตัว

สผ.จัดการประชุมคณะอนุกรรมการความหลากหลายทางชีวภาพ ด้านการประสานท่าทีเจรจาและความร่วมมือระหว่างประเทศ…

เมื่อวันพุธที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓  เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๔๐๑ อาคารสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) ดร.รวีวรรณ ภูริเดช เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สผ.…

เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุม อาคารเพชร ชั้น ๑ กรมทรัพยากรธรณี ดร.รวีวรรณ ภูริเดช เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม

สผ. ร่วมกับ GIZ จัดโครงการฝึกอบรมภายใต้กิจกรรมการเสริมสร้างศักยภาพบุคลากร กปอ.

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) โดยกองประสานการจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (กปอ.) ร่วมกับ องค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศเยอรมัน (GIZ) จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการให้กับเจ้าหน้าที่ กปอ. และเจ้าหน้าที่

สผ. จัดพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนา สผ. ครบรอบ 45 ปี

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 20 กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เวลา 08.๓๐ น. ณ บริเวณลานตึกหน้า สผ. ดร.รวีวรรณ ภูริเดช เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (เลขาธิการ สผ.) พร้อมด้วย ดร.พิรุณ สัยยะสิทธิ์พานิช นายประเสริฐ ศิรินภาพร

เลขาธิการ สผ. มอบรางวัลแก่เจ้าหน้าที่ สผ.

วันพฤหัสบดีที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๓๐ น. ณ บริเวณลานตึกหน้า สผ. ดร.รวีวรรณ ภูริเดช เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานมอบรางวัลให้แก่เจ้าหน้าที่ สผ. เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ สผ.

พลเอก ประวิตร ถก คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ไฟเขียว อีไอเอ ๔ โครงการ หวังกระตุ้นเศรษฐกิจ…

พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (กก.วล.) ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมอารีย์สัมพันธ์ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม โดยมี นายวราวุธ ศิลปอาชา

กฟผ. – ทส. – GIZ ฉลอง 2 ปีแห่งความสำเร็จของกองทุน RAC NAMA Fund ผลักดัน แอร์ ตู้เย็น…

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) โดยกองประสานการจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (กปอ.) จัดงานครบรอบ ๒ ปี กองทุน RAC NAMA ในหัวข้อ “Green Cooling Revolution: RAC NAMA fund and the Future of Thai Industry”

รมว.ทส.เป็นประธานในพิธีมอบพันธุ์กล้าไม้ ภายใต้โครงการเพิ่มพื้นที่สีเขียวเพื่อลดมลพิษจากฝุ่นละออง

เมื่อวันเสาร์ที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) เป็นประธานในพิธีมอบพันธุ์กล้าไม้ ภายใต้โครงการเพิ่มพื้นที่สีเขียวเพื่อลดมลพิษจากฝุ่นละออง ๑๐๑,๐๑๐ ต้น นนทบุรี ณ

รมว.ทส. ตรวจเยี่ยม สผ. และมอบนโยบายในการปฏิบัติราชการ

เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุม ๔๐๑ ชั้น ๔ อาคาร สผ. นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (รมว.ทส.)
burun dolgusu superbetin giriş instagram takipci hilesi yatırımsız bonus likit istanbul escorts Escort Bayan istanbul escort Escort Bayan ankara escort Huluhub.com diyarbakirescort.com izmir escort izmir escort bayan