สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) โดย กองวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (กวผ.) ได้จัดประชุมหารือแนวทางปฏิบัติกรณีรายงานการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงาน การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการเหมืองแร่ ในวันจันทร์

การประชุมคณะทำงานพัฒนา (ร่าง) พระราชบัญญัติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พ.ศ. ….…

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) โดยกองประสานการจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (กปอ.) จัดการประชุมคณะทำงานพัฒนา (ร่าง) พระราชบัญญัติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พ.ศ. .... ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ เมื่อวันจันทร์ที่ ๑

สผ. จัดแถลงข่าวการขึ้นทะเบียนแม่น้ำสงครามตอนล่าง จังหวัดนครพนม…

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๓๐๑ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) นายพุฒิพงศ์ สุรพฤกษ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

การประชุมหารือ เรื่อง แนวทางการดำเนินงานตามมาตรา ๘๘ และมาตรา ๙๓…

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) จัดการประชุมหารือ เรื่อง แนวทางการดำเนินงานตามมาตรา ๘๘ และมาตรา ๙๓ แพ่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕เมื่อวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๓ณ ห้องประชุม ๔๐๑

รมว.ทส. นำทีมจัดกิจกรรมจิตอาสา บำเพ็ญสาธารณประโยชน์ “มีแล้วแบ่งปัน”…

วันพุธที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๐๐ น. นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วยนายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นำคณะผู้บริหารและจิตอาสา

ประชุมคณะอนุกรรมการ พิจารณาการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ในเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) โดยกองสิ่งแวดล้อมชุมชนและพื้นที่เฉพาะ (กชพ.) จัดประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมในเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ เมื่อวันอังคารที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๓

สผ.รับมอบเจลอนามัยและหน้ากากอนามัย เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา ๒๐๑๙…

เมื่อวันอังคารที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๒๐ น. ณ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ได้มอบเจลอนามัยและหน้ากากอนามัย ให้แก่ สผ. โดย ดร.รวีวรรณ ภูริเดช เลขาธิการ สผ. และ ดร.พิรุณ

การหารือแนวทางความร่วมมือในการพัฒนาข้อมูลภูมิอากาศ

เมื่อวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ณ กรมอุตุนิยมวิทยา ดร.พิรุณ สัยยะสิทธิ์พานิช รองเลขาธิการ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) พร้อมด้วย ดร. ณัฏฐนิช อัศวภูษิตกุล ผู้อำนวยการกองประสานการจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

การประชุมคณะกรรมการกองทุนสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ ผ่านระบบ Cisco Jabber

เมื่อวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมชั้น ๑๗ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกองทุนสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ ผ่านระบบ Cisco Jabber โดยมี

ประชุมคณะทำงานประชาสัมพันธ์ และประสานการจัดการ ข้อร้องเรียนแก่ประชาชน ในการรื้อถอน ทุบอาคารเก่า…

คณะทำงานประชาสัมพันธ์และประสานการจัดการข้อร้องเรียนแก่ประชาชนในการ รื้อถอน ทุบอาคารเก่า และก่อสร้างอาคารใหม่ของ สผ. ได้มีการประชุม ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓ เมื่อวันอังคารที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๖๐๒ อาคาร สผ. โดยมีนายประเสริฐ
rulet sistre cila istanbul evden eve nakliyat epoksi zemin kaplama burun dolgusu instagram takipci hilesi likit ankara escort Huluhub.com diyarbakirescort.com türkçe altyazılı porno hd porno buca escort porno izle sikis