เลขที่ใบอนุญาตก่อสร้าง

ONEP QuestionsCategory: การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าทีเลขที่ใบอนุญาตก่อสร้าง
Nalinda asked 1 year ago

อยากรู้ทราบเลขที่ใบอนุญาตก่อสร้างเลขที่ EIAเลขที่ 1010.5/6989 ของโครงการ The Ivy Jomtein Beach นี้ ออกให้จริงจากสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจริงหรือไหม่คะ

1 Answers
เจ้าหน้าที่ สผ. Staff answered 1 year ago

จากการตรวจสอบข้อมูลตามหนังสือสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ 1010.5/6989 ของโครงการ The Ivy Jomtein Beach ที่ระบุมานั้น เนื่องจากเลขที่หนังสือ ดังกล่าว ไม่ได้ระบุวันที่ เดือน และปี พ.ศ. รวมถึงที่ตั้ง และเจ้าของโครงการ จึงไม่สามารถสืบค้นข้อมูลดังกล่าวได้ อย่างไรก็ดีมีโครงการที่อาจใกล้เคียงกับข้อมูลตามที่ได้สอบถามดังกล่าว รายละเอียดตามเอกสารแนบ แจ้งผลการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ ไอวี่ จอมเทียน บีช คอนโดมีเนียม (ดัดแปลงอาคาร) ของบริษัท แดเนียล บิ๊งส์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด