ตั้งโรงบดแร่โดโลไมท์

ดำรงค์ asked 3 years ago

จะตั้งโรงบดย่อยแร่โดโลไมท์กำลังการผลิต300 ตันต่อวัน ต้องจัดทำรายงาน EIA เพื่อมาประกอบการขออนุญาตตั้งโรงแต่งแร่หรือไม่ครับ

1 Answers
เจ้าหน้าที่ สผ. Staff answered 2 years ago