การเปลี่ยนชื่อบริษัท

Kusumar asked 2 years ago

ในกรณีที่บริษัทเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัทจากการควบรวมกิจการ จะต้องดำเนินการแจ้งต่อสผ.อย่างไรบ้างค่ะ
ต้องเตรียมเอกสารหรือมีขั้นตอนในการเตรียมเอกสารอย่างไร รบกวนขอคำแนะนำด้วยค่ะ

1 Answers
เจ้าหน้าที่ สผ. Staff answered 2 years ago
  • กรณีที่บริษัทเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัทจากการควบรวมกิจการ เป็นบริษัทที่เป็นผู้มีสิทธิจัดทำ EIA ขอให้ติดต่อ กองพัฒนาระบบการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โทร. 022656630
  • กรณีที่บริษัทเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัทจากการควบรวมกิจการ เป็นบริษัทที่เป็นเจ้าของโครงการที่จัดทำรายงาน EIA  ขอให้ติดต่อที่ กองวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โทร. 022656618