การตรวจสอบสถานะข้อมูลโครงการที่อยู่ระหว่างการขอ EIA

ONEP QuestionsCategory: การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมการตรวจสอบสถานะข้อมูลโครงการที่อยู่ระหว่างการขอ EIA
Prawit asked 3 years ago

ควรเพิ่มข้อมูลการตรวจสอบสถานะข้อมูลโครงการที่อยู่ระหว่างการขอ EIA เพราะขณะนี้ในระบบการตรวจสอบ Smart EIA จะตรวจสอบได้เฉพาะโครงการที่ผ่านการอนุมัติแล้วเท่านั้น หรือพอจะมีช่องทางอื่นในการสอบถามความคืบหน้าโครงการที่อยู่ระหว่างการขออนุมัติได้หรือไม่ครับ

1 Answers
เจ้าหน้าที่ สผ. Staff answered 3 years ago
  • ขออภัยท่านที่ไม่ได้รับความสะดวก สผ.รับความเห็นและข้อเสนอแนะ ไปพัฒนาปรับปรุงน่ะครับ
  • ปัจจุบัน สผ. ได้พัฒนาระบบให้เจ้าของโครงการฯ เสนอรายงาน EIA ผ่านระบบอิเล็คทรอนิคส์ โครงการฯ สามารถตรวจสอบสถานะได้ตลอดเวลา สำหรับประชาชนทั่วไปท่านสามารถสอบถามสถานะการพิจารณาโครงการได้ที่ 02 265 6618