การตรวจสอบสถานะข้อมูลโครงการที่อยู่ระหว่างการขอ EIA

ONEP QuestionsCategory: การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมการตรวจสอบสถานะข้อมูลโครงการที่อยู่ระหว่างการขอ EIA
Prawit asked 1 year ago

ควรเพิ่มข้อมูลการตรวจสอบสถานะข้อมูลโครงการที่อยู่ระหว่างการขอ EIA เพราะขณะนี้ในระบบการตรวจสอบ Smart EIA จะตรวจสอบได้เฉพาะโครงการที่ผ่านการอนุมัติแล้วเท่านั้น หรือพอจะมีช่องทางอื่นในการสอบถามความคืบหน้าโครงการที่อยู่ระหว่างการขออนุมัติได้หรือไม่ครับ

1 Answers
เจ้าหน้าที่ สผ. Staff answered 1 year ago
  • ขออภัยท่านที่ไม่ได้รับความสะดวก สผ.รับความเห็นและข้อเสนอแนะ ไปพัฒนาปรับปรุงน่ะครับ
  • ปัจจุบัน สผ. ได้พัฒนาระบบให้เจ้าของโครงการฯ เสนอรายงาน EIA ผ่านระบบอิเล็คทรอนิคส์ โครงการฯ สามารถตรวจสอบสถานะได้ตลอดเวลา สำหรับประชาชนทั่วไปท่านสามารถสอบถามสถานะการพิจารณาโครงการได้ที่ 02 265 6618
X
wpChatIcon
վ: Make money42 Make money41 Make money40 Make money39 Make money38 Make money37 Make money36 Make money35 Make money34 Make money33 Make money32 Make money31 Make money30 Make money29 Make money28 Make money27 Make money26 Make money25 Make money24 Make money23 Make money22 Make money21 Make money20 Make money19 Make money18 Make money17 Make money16 Make money15 Make money14 Make money13 Make money12 Make money11