การจัดทำรายงาน IEE สามารถจัดทำเองได้หรือไม่

ONEP QuestionsCategory: การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมการจัดทำรายงาน IEE สามารถจัดทำเองได้หรือไม่
อนุสรา asked 3 years ago

การจัดทำรายงาน IEE สามารถจัดทำเองได้หรือไม่ (จบการศึกษาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ทำงานด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม ไม่ได้ขึ้นทะเบียนเป็นนิติบุคคล)

1 Answers
เจ้าหน้าที่ สผ. Staff answered 2 years ago

ในปัจจุบันการจัดทำรายงาน IEE และ EIA ยังต้องจัดทำโดยนิติบุคคลผู้มีสิทธิจัดทำรายงานซึ่งขึ้นทะเบียนกับ สผ. เท่านั้น ครับ