กองทุนสิ่งแวดล้อมให้การสนับสนุนการดำเนินโครงการหรือกิจกรรมประเภทใดบ้าง

ONEP Questionsหมวดหมู่: กองทุนสิ่งแวดล้อมกองทุนสิ่งแวดล้อมให้การสนับสนุนการดำเนินโครงการหรือกิจกรรมประเภทใดบ้าง
สุดา asked 1 ปี ago

อยากทราบว่ากองทุนสิ่งแวดล้อมให้การสนับสนุนการดำเนินโครงการหรือกิจกรรมประเภทใดบ้างคะ

1 Answers
เจ้าหน้าที่ สผ. ทีมงาน answered 1 ปี ago

โครงการที่จะขอรับการสนับสนุนเงินอุดหนุน จะต้องมีลักษณะ ดังนี้

  • เป็นโครงการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ต้องการลงทุนและดำเนินงานระบบบำบัดน้ำเสียรวมของชุมชน หรือระบบกำจัดของเสียรวมของชุมชน รวมทั้งการจัดหา จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือที่จำเป็น สำหรับการดำเนินงานและบำรุงรักษาระบบดังกล่าว
  • เป็นโครงการหรือกิจกรรมใดๆ ที่เกี่ยวกับการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมภายใต้กรอบทิศทางการสนับสนุนเงินกองทุนสิ่งแวดล้อมในแต่ละปี ตามที่คณะกรรมการกองทุนสิ่งแวดล้อมเห็นสมควร โดยความเห็นชอบจากคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ

โครงการที่จะขอรับการสนับสนุนเงินกู้ จะต้องมีลักษณะดังนี้

  • เป็นโครงการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือรัฐวิสาหกิจที่ต้องการลงทุนดำเนินงานด้านระบบบำบัดอากาศเสีย น้ำเสีย และระบบกำจัดของเสีย หรือุปกรณ์อื่นใด สำหรับใช้ในกิจการของตนเอง เช่น ระบบบำบัดน้ำเสียในโรงฆ่าสัตว์ หรือตลาดสด
  • เป็นโครงการของเอกชนที่มีหน้าที่ตามกฎหมายที่จะต้องจัดให้มีระบบบำบัดอากาศเสีย น้ำเสียและระบบกำจัดของเสีย หรืออุปกรณ์อื่นใด เพื่อควบคุม บำบัด หรือขจัดมลพิษที่เกิดจากกิจกรรม หรือการดำเนินกิจการของตนเอง
  • เป็นโครงการของเอกชนผู้ที่ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบกิจการรับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียหรือกำจัดของเสียตามมาตรา 73 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535

สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://envfund.onep.go.th/

betgaranti giriş kolaybet giriş epoksi zemin kaplama fiyatları maksibet youwin epoksi boya youwin giriş mobil ödeme ile bahis bedava bonus betpark giriş free shop sigara burun dolgusu instagram takipci hilesi güvenilir bahis siteleri amqsports.com bettingforward.com likit diyarbakirescort.com türk porno çankaya escort eryaman escort istanbul escort mersin escort bayan beylikdüzü escort alaçatı escort