1.ขั้นตอนการขอรับใบอนุญาตเป็นผู้มีสิทธิจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม หรือ EIA
2.แนวทางการควบคุมกำกับดูแลผู้ได้รับใบอนุญาต

คลิ๊กเพื่อเข้าชม วีดีโอ