ลำดับชื่อโครงการ
1.โครงการ อพาร์ทเม้นท์ 63 ห้อง
2.โครงการ โรงแรม 46 ห้อง บริษัท จอมเทียน ฮอลิเดย์ จำกัด
3.โครงการ New Nordic VIP 4
4.โครงการ New Nordic VIP 2
5.โครงการสืบพงษ์ อพาร์ทเม้นต์
6.โครงการภุมรีอพาร์ทเม้นต์ ของนางภุมารี บุญรอด
7.โครงการประดับญาติ อพาร์ทเมนท์ ของนางสาววัลลา ประดับฐาติ
8.โครงการ เอสเอ็ม อพาร์ทเม้นท์ ของบริษัท สยาม เอสเอ็ม กรุ๊ป จำกัด

1.13806
2.13807
3.13809
4.13810
5.7075
6.13811
7.13812
8.13813