ขั้นตอนการดำเนินงานตามประกาศกระทรวงทรัพยาการธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

By |2020-10-10T17:45:56+07:00มีนาคม 26th, 2020|Categories: Uncategorized|

เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมซึ่งผู้ดำเนินการ หรือผู้ขออนุญาตจะต้องจัดทำเมื่อได้รับอนุญาตให้ดำเนินโครงการหรือกิจการแล้ว พ.ศ.2561 ดาวน์โหลดเอกสาร คลิ๊ก . . . .

ปิดความเห็น บน ขั้นตอนการดำเนินงานตามประกาศกระทรวงทรัพยาการธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ร่วมมือดำเนินการสำรวจและจัดส่งข้อมูลรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

By |2019-10-25T10:54:16+07:00ตุลาคม 25th, 2019|Categories: Uncategorized|

ลำดับชื่อโครงการ 1.โครงการ อพาร์ทเม้นท์ 63 ห้อง2.โครงการ โรงแรม 46 ห้อง บริษัท จอมเทียน ฮอลิเดย์ จำกัด3.โครงการ New Nordic VIP 44.โครงการ New Nordic VIP 25.โครงการสืบพงษ์ อพาร์ทเม้นต์6.โครงการภุมรีอพาร์ทเม้นต์ ของนางภุมารี บุญรอด7.โครงการประดับญาติ อพาร์ทเมนท์ ของนางสาววัลลา ประดับฐาติ8.โครงการ เอสเอ็ม อพาร์ทเม้นท์ ของบริษัท สยาม เอสเอ็ม กรุ๊ป จำกัด 1.138062.138073.138094.138105.70756.138117.138128.13813

ปิดความเห็น บน ร่วมมือดำเนินการสำรวจและจัดส่งข้อมูลรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

คู่มือ การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย ปี 2562

By |2020-10-10T17:40:58+07:00พฤษภาคม 28th, 2019|Categories: Uncategorized|

ดาวน์โหลดเอกสาร

ปิดความเห็น บน คู่มือ การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย ปี 2562

สรุปจำนวนรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่เสนอให้ สผ. ปีงบประมาณ 2561

By |2018-11-09T14:58:21+07:00พฤศจิกายน 9th, 2018|Categories: Uncategorized|

ดาวน์โหลดข้อมูลเพิ่มเติม สรุปจำนวนรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่เสนอให้ สผ. ปีงบประมาณ 2561 - สรุปประจำเดือน กันยายน 61 - สรุปประจำเดือน สิงหาคม 61 - สรุปประจำเดือน กรกฏาคม 61 - สรุปประจำเดือน มิถุนายน 61 - สรุปประจำเดือน พฤษภาคม 61 - สรุปประจำเดือน เมษายน 61 - สรุปประจำเดือน มีนาคม 61 - สรุปประจำเดือน กุมภาพันธ์ 61 - สรุปประจำเดือน มกราคม 61 - สรุปประจำเดือน ธันวาคม 60 - สรุปประจำเดือน พฤศจิกายน 60 - สรุปประจำเดือน ตุลาคม 60 สรุปจำนวนรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่เสนอให้ สผ. ในปีงบประมาณ 2558 ถึง 2561  คลิ๊กดูเอกสาร สรุปจำนวนรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่เสนอให้ สผ. ปีงบประมาณ 2559  คลิ๊กดูเอกสาร สรุปจำนวนรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่เสนอให้ สผ. ปีงบประมาณ [...]

ปิดความเห็น บน สรุปจำนวนรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่เสนอให้ สผ. ปีงบประมาณ 2561

สรุปจำนวนรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่เสนอให้ สผ. ปีงบประมาณ 2560

By |2018-08-27T09:51:07+07:00สิงหาคม 27th, 2018|Categories: Uncategorized|

ดาวน์โหลดข้อมูลเพิ่มเติม    สรุปประจำเดือน กันยายน 60  สรุปประจำเดือน สิงหาคม 60  สรุปประจำเดือน กรกฎาคม 60  สรุปประจำเดือน มิถุนายน 60  สรุปประจำเดือน พฤษภาคม 60  สรุปประจำเดือน เมษายน 60  สรุปประจำเดือน มีนาคม 60   สรุปประจำเดือน กุมภาพันธุ์ 60  สรุปประจำเดือน มกราคม 60  สรุปประจำเดือน ธันวาคม 59  สรุปประจำเดือน พฤศจิกายน 59  สรุปประจำเดือน ตุลาคม 59

ปิดความเห็น บน สรุปจำนวนรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่เสนอให้ สผ. ปีงบประมาณ 2560

สรุปจำนวนรายงาน EIA / IEE ที่เสนอให้ สผ. (โครงการ/ฉบับ) ปีงบประมาณ 2559

By |2018-08-27T09:42:22+07:00สิงหาคม 27th, 2018|Categories: Uncategorized|

สรุปจำนวนรายงาน EIA / IEE ที่เสนอให้ สผ. (โครงการ/ฉบับ) ปีงบประมาณ 2559 สรุป จำนวนรายงาน EIA / IEE ที่เสนอให้ สผ. ในปีงบประมาณ 2555 ถึง 2559 สรุป ไตรมาสที่ 1 สรุป ไตรมาสที่ 2 สรุป ไตรมาสที่ 3 สรุป ไตรมาสที่ 4   ดาวน์โหลดข้อมูลเพิ่มเติม สรุปประจำเดือน กันยายน 59 สรุปประจำเดือน สิงหาคม 59 สรุปประจำเดือน กรกฎาคม 59 สรุปประจำเดือน มิถุนายน 59 สรุปประจำเดือน พฤษภาคม 59 สรุปประจำเดือน เมษายน 59 สรุปประจำเดือน มีนาคม 59 สรุปประจำเดือน กุมภาพันธ์ [...]

ปิดความเห็น บน สรุปจำนวนรายงาน EIA / IEE ที่เสนอให้ สผ. (โครงการ/ฉบับ) ปีงบประมาณ 2559

คู่มือการใช้งานระบบการลงทะเบียนทางอิเล็กทรอนิกส์

By |2020-09-21T09:57:27+07:00สิงหาคม 8th, 2018|Categories: Uncategorized|

♦ คู่มือการใช้งานการยื่นรายงาน Monitor  ♦ คู่มือการใช้งานการยื่นรายงาน EIA  ♦ คู่มือการใช้งานระบบการขอรับใบอนุญาตเป็นผู้มีสิทธิ ♦ คู่มือการใช้งานระบบฐานข้อมูลรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมในจังหวัดกระจายภารกิจของเจ้าของโครงการหรือผู้รับมอบอำนาจให้เสนอรายงาน

ปิดความเห็น บน คู่มือการใช้งานระบบการลงทะเบียนทางอิเล็กทรอนิกส์

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

By |2018-06-15T08:12:46+07:00มิถุนายน 1st, 2018|Categories: Uncategorized|

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat [...]

Go to Top
sites: para ganhar dinheiro10 para ganhar dinheiro11 para ganhar dinheiro12 para ganhar dinheiro13 para ganhar dinheiro14 para ganhar dinheiro15 para ganhar dinheiro16 para ganhar dinheiro17 para ganhar dinheiro18 para ganhar dinheiro19 para ganhar dinheiro20 para ganhar dinheiro21 para ganhar dinheiro22 para ganhar dinheiro23 para ganhar dinheiro24 para ganhar dinheiro25 para ganhar dinheiro26 para ganhar dinheiro27 para ganhar dinheiro28 para ganhar dinheiro29 para ganhar dinheiro30 para ganhar dinheiro31 para ganhar dinheiro32 para ganhar dinheiro33 para ganhar dinheiro34 para ganhar dinheiro35 para ganhar dinheiro36 para ganhar dinheiro37 para ganhar dinheiro38 make money online39 earn money online2 make money online earn money online para ganhar dinheiro40 para ganhar dinheiro41 para ganhar dinheiro42 para ganhar dinheiro43 para ganhar dinheiro44 para ganhar dinheiro45 para ganhar dinheiro46 para ganhar dinheiro47 para ganhar dinheiro48 para ganhar dinheiro49 para ganhar dinheiro50 para ganhar dinheiro51 para ganhar dinheiro52 para ganhar dinheiro53