การดำเนินการ เรื่อง พระราชกฤษฎีกาเบี้ยประชุมคณะกรรมการผู้ชำนาญการและค่าตอบแทนบุคคลหรือสถาบันที่คณะกรรมการผู้ชำนาญการมอบหมาย พ.ศ. 2563

By |2020-09-02T13:19:00+07:00กันยายน 1st, 2020|Categories: INFOGRAPHIC, ข่าวสาร/กิจกรรม กพส.|

ดาวน์โหลด Infographic การดำเนินการ เรื่อง พระราชกฤษฎีกาเบี้ยประชุมคณะกรรมการผู้ชำนาญการและค่าตอบแทนบุคคลหรือสถาบันที่คณะกรรมการผู้ชำนาญการมอบหมาย พ.ศ. 2563 ดาวน์โหลด พระราชกฤษฎีกาเบี้ยประชุมคณะกรรมการผู้ชำนาญการและค่าตอบแทนบุคคลหรือสถาบันที่คณะกรรมการผู้ชำนาญการมอบหมาย พ.ศ. 2563

ปิดความเห็น บน การดำเนินการ เรื่อง พระราชกฤษฎีกาเบี้ยประชุมคณะกรรมการผู้ชำนาญการและค่าตอบแทนบุคคลหรือสถาบันที่คณะกรรมการผู้ชำนาญการมอบหมาย พ.ศ. 2563

การนับอายุรายงาน EIA เพื่อใช้ประกอบการอนุมัติ/อนุญาต

By |2020-06-01T11:39:34+07:00มิถุนายน 1st, 2020|Categories: INFOGRAPHIC, ข่าวสาร/กิจกรรม กพส.|

ปิดความเห็น บน การนับอายุรายงาน EIA เพื่อใช้ประกอบการอนุมัติ/อนุญาต

ดูอย่างไร ว่าโครงการเข้าข่ายต้องจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

By |2020-05-25T11:52:51+07:00พฤษภาคม 25th, 2020|Categories: INFOGRAPHIC|

 

ปิดความเห็น บน ดูอย่างไร ว่าโครงการเข้าข่ายต้องจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ยกเลิกการกระจายภารกิจการพิจารณารายงาน EIA

By |2019-09-25T13:58:26+07:00กันยายน 25th, 2019|Categories: INFOGRAPHIC|

ยกเลิกการกระจายภารกิจการพิจารณารายงาน EIA

ปิดความเห็น บน ยกเลิกการกระจายภารกิจการพิจารณารายงาน EIA

ขั้นตอนการเสนอรายงานผลการปฎิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตาม พรบ.ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ.2561

By |2020-09-23T10:18:56+07:00เมษายน 23rd, 2019|Categories: INFOGRAPHIC|

ดาวน์โหลด ขั้นตอนการเสนอรายงานผลการปฎิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตาม พรบ.ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ.2561 จัดทำโดย กลุ่มงานประสานการติดตามตรวจสอบ

ปิดความเห็น บน ขั้นตอนการเสนอรายงานผลการปฎิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตาม พรบ.ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ.2561

มีอะไรใหม่….ใน พ.ร.บ. สิ่งแวดล้อม (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ.2561

By |2018-08-08T03:47:50+07:00สิงหาคม 8th, 2018|Categories: INFOGRAPHIC|

ปิดความเห็น บน มีอะไรใหม่….ใน พ.ร.บ. สิ่งแวดล้อม (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ.2561

ทำหรือไม่ ? EIA สร้างถนนอยู่ใกล้โบราณสถานที่ต้องทำ EIA

By |2018-08-08T03:47:29+07:00สิงหาคม 8th, 2018|Categories: INFOGRAPHIC|

ปิดความเห็น บน ทำหรือไม่ ? EIA สร้างถนนอยู่ใกล้โบราณสถานที่ต้องทำ EIA

ผลการดำเนินงานในรอบ 3 ปีย้อนหลัง ของกองพัฒนาระบบการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (กพส.)

By |2018-08-08T03:40:42+07:00สิงหาคม 8th, 2018|Categories: INFOGRAPHIC|

ปิดความเห็น บน ผลการดำเนินงานในรอบ 3 ปีย้อนหลัง ของกองพัฒนาระบบการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (กพส.)

ขั้นตอนการพิจารณารายงาน EIA กรณีโครงการหรือกิจการหรือการดำเนินการของหน่วยงานรัฐ หรือหน่วยงานรัฐร่วมเอกชน ที่ต้องเสนอขอรับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี

By |2019-05-22T14:08:51+07:00สิงหาคม 8th, 2018|Categories: INFOGRAPHIC|

ปิดความเห็น บน ขั้นตอนการพิจารณารายงาน EIA กรณีโครงการหรือกิจการหรือการดำเนินการของหน่วยงานรัฐ หรือหน่วยงานรัฐร่วมเอกชน ที่ต้องเสนอขอรับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี

ขั้นตอนการพิจารณารายงาน EIA กรณีโครงการที่ต้องได้รับการอนุญาตจากราชการและโครงการหรือกิจการที่ไม่ต้องเสนอขอรับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี

By |2018-08-08T02:28:49+07:00สิงหาคม 8th, 2018|Categories: INFOGRAPHIC|

ปิดความเห็น บน ขั้นตอนการพิจารณารายงาน EIA กรณีโครงการที่ต้องได้รับการอนุญาตจากราชการและโครงการหรือกิจการที่ไม่ต้องเสนอขอรับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี
Go to Top
sites: para ganhar dinheiro10 para ganhar dinheiro11 para ganhar dinheiro12 para ganhar dinheiro13 para ganhar dinheiro14 para ganhar dinheiro15 para ganhar dinheiro16 para ganhar dinheiro17 para ganhar dinheiro18 para ganhar dinheiro19 para ganhar dinheiro20 para ganhar dinheiro21 para ganhar dinheiro22 para ganhar dinheiro23 para ganhar dinheiro24 para ganhar dinheiro25 para ganhar dinheiro26 para ganhar dinheiro27 para ganhar dinheiro28 para ganhar dinheiro29 para ganhar dinheiro30 para ganhar dinheiro31 para ganhar dinheiro32 para ganhar dinheiro33 para ganhar dinheiro34 para ganhar dinheiro35 para ganhar dinheiro36 para ganhar dinheiro37 para ganhar dinheiro38 make money online39 earn money online2 make money online earn money online para ganhar dinheiro40 para ganhar dinheiro41 para ganhar dinheiro42 para ganhar dinheiro43 para ganhar dinheiro44 para ganhar dinheiro45 para ganhar dinheiro46 para ganhar dinheiro47 para ganhar dinheiro48 para ganhar dinheiro49 para ganhar dinheiro50 para ganhar dinheiro51 para ganhar dinheiro52 para ganhar dinheiro53