คู่มือ / แนวทางฯลฯ

Home/คู่มือ / แนวทางฯลฯ

แนวทางการเปิดเผยข้อมูลในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม สำหรับเผยแพร่ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์

By |2021-02-15T15:48:39+07:00กุมภาพันธ์ 15th, 2021|Categories: คู่มือ / แนวทางฯลฯ|

ดาวน์โหลด 

ปิดความเห็น บน แนวทางการเปิดเผยข้อมูลในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม สำหรับเผยแพร่ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์

การสอนใช้งานระบบการยื่นรายงาน Monitor ทางอิเล็กทรอนิกส์

By |2020-10-14T17:53:08+07:00ตุลาคม 14th, 2020|Categories: คู่มือ / แนวทางฯลฯ|

สผ. โดยกองพัฒนาระบบการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ได้ดำเนินการจัดอบรม เรื่อง ระบบการยื่นรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (Monitor) ทางอิเล็กทรอนิกส์ ครอบคลุมผู้ใช้งานระบบและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั่วประเทศ ได้แก่ เจ้าของโครงการ หน่วยงานอนุญาต ทสจ. และ สสภ. แล้วนั้น กองพัฒนาระบบการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โดยกลุ่มงานวิชาการและฐานข้อมูล ได้จัดทำคลิปสอนการใช้งานระบบการยื่นรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (Monitor) ทางอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้ผู้ใช้งานรายใหม่ และผู้ที่เคยใช้งานที่ต้องการทบทวนขั้นตอนการยื่นรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (Monitor) ทางอิเล็กทรอนิกส์ สามารถใช้งานระบบดังกล่าวได้อย่างถูกต้อง และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น คลิ๊กที่ video clip ด้านล่างนี้ เพื่อรับชม... ⇓⇓⇓

ปิดความเห็น บน การสอนใช้งานระบบการยื่นรายงาน Monitor ทางอิเล็กทรอนิกส์

ขั้นตอนการดำเนินงานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่องหลักเกณฑ์ และวิธีการจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมซึ่งผู้ดำเนินการ หรือผู้ขออนุญาตจะต้องจัดทำเมื่อได้รับอนุญาตให้ดำเนินโครงการหรือกิจการแล้ว พ.ศ. 2561

By |2020-10-16T11:30:57+07:00กันยายน 29th, 2020|Categories: ข่าวสาร/กิจกรรม กพส., คู่มือ / แนวทางฯลฯ|

คลิ๊กเพื่อดาวน์โหลดเอกสาร

ปิดความเห็น บน ขั้นตอนการดำเนินงานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่องหลักเกณฑ์ และวิธีการจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมซึ่งผู้ดำเนินการ หรือผู้ขออนุญาตจะต้องจัดทำเมื่อได้รับอนุญาตให้ดำเนินโครงการหรือกิจการแล้ว พ.ศ. 2561

ขั้นตอนการขอรับใบอนุญาต เป็นผู้มีสิทธิทำรายงาน EIA

By |2020-11-04T15:03:23+07:00สิงหาคม 20th, 2020|Categories: คู่มือ / แนวทางฯลฯ|

♦ 1. คู่มือการขอรับใบอนุญาตเป็นผู้มีสิทธิทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ♦ 2. แบบฟอร์มการชำระเงิน ♦ 3. ตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์มการชำระเงิน ♦ 4. แบบคำขอรับใบอนุญาตเป็นผู้มีสิทธิทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (สวล.3) ♦ 5. ตัวอย่างจดหมายการขอเปลี่ยนแปลงผู้ชำนาญการและเจ้าหน้าที่ประจำ

ปิดความเห็น บน ขั้นตอนการขอรับใบอนุญาต เป็นผู้มีสิทธิทำรายงาน EIA

คู่มือการตรวจประเมินด้านสิ่งแวดล้อม (สำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ) ประเภทท่าเทียบเรือ

By |2020-08-03T11:44:36+07:00สิงหาคม 3rd, 2020|Categories: คู่มือ / แนวทางฯลฯ|

คลิ๊กเพื่อดาวน์โหลดเอกสาร

ปิดความเห็น บน คู่มือการตรวจประเมินด้านสิ่งแวดล้อม (สำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ) ประเภทท่าเทียบเรือ

คู่มือการตรวจประเมินด้านสิ่งแวดล้อม (สำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ) ประเภทอุตสาหกรรมและโรงไฟฟ้า

By |2020-08-03T11:37:53+07:00สิงหาคม 3rd, 2020|Categories: คู่มือ / แนวทางฯลฯ|

คลิ๊กเพื่อดาวน์โหลดเอกสาร

ปิดความเห็น บน คู่มือการตรวจประเมินด้านสิ่งแวดล้อม (สำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ) ประเภทอุตสาหกรรมและโรงไฟฟ้า

คู่มือการตรวจประเมินด้านสิ่งแวดล้อม (สำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ) ประเภทนิคมอุตสาหกรรมหรือโครงการที่มีลักษณะเช่นเดียวกับนิคมอุตสาหกรรม

By |2020-08-03T11:32:01+07:00สิงหาคม 3rd, 2020|Categories: คู่มือ / แนวทางฯลฯ|

คลิ๊กเพื่อดาวน์โหลดเอกสาร

ปิดความเห็น บน คู่มือการตรวจประเมินด้านสิ่งแวดล้อม (สำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ) ประเภทนิคมอุตสาหกรรมหรือโครงการที่มีลักษณะเช่นเดียวกับนิคมอุตสาหกรรม

คำแนะนำต่อแนวทางการมีส่วนร่วมของประชาชน ในกระบวนการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

By |2020-06-10T10:10:58+07:00มิถุนายน 10th, 2020|Categories: คู่มือ / แนวทางฯลฯ|

ดาวน์โหลดเอกสาร

ปิดความเห็น บน คำแนะนำต่อแนวทางการมีส่วนร่วมของประชาชน ในกระบวนการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

แนวทางการเปิดเผยข้อมูลในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม สำหรับเผยแพร่ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ ทางระบบอิเล็กทรอนิกส์

By |2020-06-09T10:00:16+07:00มิถุนายน 2nd, 2020|Categories: ข่าวสาร/กิจกรรม กพส., คู่มือ / แนวทางฯลฯ|

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้จัดทำแนวทางการเปิดเผยข้อมูลในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม สำหรับเผยแพร่ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ ทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องใช้เป็นแนวทางปฏิบัติได้อย่างสอดคล้องและเป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและที่เกี่ยวข้อง ดาวน์โหลดเอกสาร แนวทางการเปิดเผยข้อมูลในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม สำหรับเผยแพร่ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ ทางระบบอิเล็กทรอนิกส์

ปิดความเห็น บน แนวทางการเปิดเผยข้อมูลในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม สำหรับเผยแพร่ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ ทางระบบอิเล็กทรอนิกส์

คู่มือ ระบบการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย ปี 2563

By |2020-06-01T11:35:50+07:00มิถุนายน 1st, 2020|Categories: ข่าวสาร/กิจกรรม กพส., คู่มือ / แนวทางฯลฯ|

ดาวน์โหลดเอกสาร

ปิดความเห็น บน คู่มือ ระบบการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย ปี 2563
Go to Top