โครงการสำรวจการยอมรับและความเชื่อมั่นต่อระบบการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย ประจำปีงบประมาณ 2564

By |2021-07-16T17:13:54+07:00กรกฎาคม 15th, 2021|Categories: ข้อมูลน่าสนใจ, ข่าวสาร/กิจกรรม กพส.|

บทสรุปผู้บริหาร โครงการสำรวจการยอมรับและความเชื่อมั่นต่อระบบการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย ประจำปีงบประมาณ 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร

ปิดความเห็น บน โครงการสำรวจการยอมรับและความเชื่อมั่นต่อระบบการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย ประจำปีงบประมาณ 2564

ปฏิทินการส่งรายงาน Monitor

By |2021-07-15T14:51:41+07:00กรกฎาคม 15th, 2021|Categories: ข้อมูลน่าสนใจ, ข่าวสาร/กิจกรรม กพส.|

ปฏิทินการส่งรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โดยแบ่งเป็น 2 กรณีดังนี้ 1. กรณีโครงการอยู่ในกรุงเทพฯ 2. กรณีโครงการอยู่ในต่างจังหวัด

ปิดความเห็น บน ปฏิทินการส่งรายงาน Monitor

รายชื่อนิติบุคคลผู้มีสิทธิทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (สถานะปัจจุบัน)

By |2021-07-07T14:14:22+07:00กรกฎาคม 7th, 2021|Categories: ข้อมูลน่าสนใจ|

ดาวน์โหลดเอกสาร 

ปิดความเห็น บน รายชื่อนิติบุคคลผู้มีสิทธิทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (สถานะปัจจุบัน)

สถิติผู้มีสิทธิจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (นับจากจำนวนรายงานที่ได้รับความเห็นชอบ)

By |2021-07-21T10:55:48+07:00เมษายน 19th, 2021|Categories: ข้อมูลน่าสนใจ|

ดาวน์โหลดเอกสาร สถิติผู้มีสิทธิจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม แยกรายประเภทโครงการ (นับจากจำนวนรายงานที่ได้รับความเห็นชอบ ระหว่างเดือนเมษายน 2564 – มิถุนายน 2564) 1. ประเภทโครงการอาคาร การจัดสรรที่ดินและบริการชุมชน 2. ประเภทโครงการเหมืองแร่ 3. ประเภทโครงการสำรวจผลิตปิโตรเลียม 4. ประเภทโครงการพลังงาน 5. ประเภทโครงการคมนาคม 6. ประเภทโครงการอุตสาหกรรม 7. ประเภทโครงการปิโตรเคมี 8. ประเภทโครงการโรงกลั่นน้ำมัน 9. ประเภทโครงการพัฒนาแหล่งน้ำและเกษตรกรรม สถิติผู้มีสิทธิจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม แยกรายประเภทโครงการ (นับจากจำนวนรายงานที่ได้รับความเห็นชอบ ระหว่างเดือนมกราคม 2564 – มีนาคม 2564) 1. ประเภทโครงการอาคาร การจัดสรรที่ดินและบริการชุมชน 2. ประเภทโครงการเหมืองแร่ 3. ประเภทโครงการสำรวจผลิตปิโตรเลียม 4. ประเภทโครงการพลังงาน 5. ประเภทโครงการคมนาคม 6. ประเภทโครงการอุตสาหกรรม 7. [...]

ปิดความเห็น บน สถิติผู้มีสิทธิจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (นับจากจำนวนรายงานที่ได้รับความเห็นชอบ)

การดำเนินการตามมติคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ

By |2021-03-15T15:54:49+07:00มีนาคม 15th, 2021|Categories: ข้อมูลน่าสนใจ, ข่าวสาร/กิจกรรม กพส.|

การดำเนินการตามมติคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ 6/2556 วันที่ 29 ส.ค. 2556 กรณีกำแพงริมชายฝั่งติดแนวชายฝั่ง

ปิดความเห็น บน การดำเนินการตามมติคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ

การดำเนินการตามมติคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ

By |2021-03-10T13:38:29+07:00มีนาคม 10th, 2021|Categories: ข้อมูลน่าสนใจ, ข่าวสาร/กิจกรรม กพส.|

การดำเนินการตามมติคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ 6/2556 วันที่ 29 ส.ค. 2556 กรณีกำแพงริมชายฝั่งติดแนวชายฝั่ง

ปิดความเห็น บน การดำเนินการตามมติคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ

โครงการสำรวจการยอมรับและความเชื่อมั่นต่อระบบการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

By |2020-10-10T17:59:47+07:00ตุลาคม 10th, 2020|Categories: ข้อมูลน่าสนใจ, ข่าวสาร/กิจกรรม กพส.|

ดาวน์โหลด One Page โครงการสำรวจการยอมรับและความเชื่อมั่นต่อระบบการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดาวน์โหลด บทสรุปผู้บริหาร (Executive Summary) โครงการสำรวจการยอมรับและความเชื่อมั่นต่อระบบการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ปิดความเห็น บน โครงการสำรวจการยอมรับและความเชื่อมั่นต่อระบบการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

แจ้งเปิดการใช้งานระบบฐานข้อมูลรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมในจังหวัดกระจายภารกิจการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

By |2020-10-05T10:31:25+07:00ตุลาคม 2nd, 2020|Categories: ข้อมูลน่าสนใจ, ข่าวสาร/กิจกรรม กพส.|

---------------------------------------------------------------------------------------    ตามที่ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้พัฒนาระบบฐานข้อมูลการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ในจังหวัดกระจายภารกิจการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โดยเชื่อมโยงกับศูนย์ข้อมูลการประเมินผลกระทบ สิ่งแวดล้อมของสำนักงานนโยบายฯ เพื่อบูรณาการระบบฐานข้อมูลรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมร่วมกันระหว่างสำนักงาน นโยบายฯ และจังหวัดกระจายภารกิจการพิจารณารายงานฯ ให้สามารถเข้าถึงข้อมูลรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยได้มีการจัดอบรมผู้ใช้งานระบบฐานข้อมูลดังกล่าวไปแล้ว นั้น    ในการนี้ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จึงขอแจ้งกำหนดการเปิดใช้งานระบบฐานข้อมูลการประเมิน ผลกระทบสิ่งแวดล้อมในจังหวัดกระจายภารกิจการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 เป็นต้นไป โดยสามารถเข้าใช้งานระบบ ได้ที่ สำหรับผู้ยื่นรายงานฯ  (หัวข้อ: ยื่น EIA/IEE ในพื้นที่กระจายภารกิจ) คลิ๊ก สำหรับเจ้าหน้าที่จังหวัดกระจายภารกิจสามารถเข้าใช้งานระบบ คลิ๊ก ทั้งนี้ สำนักงานนโยบายฯ ขอความร่วมมือเกี่ยวกับการดำเนินการดังกล่าวด้วย

ปิดความเห็น บน แจ้งเปิดการใช้งานระบบฐานข้อมูลรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมในจังหวัดกระจายภารกิจการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

คำแนะนำต่อแนวทางการมีส่วนร่วมของประชาชน ในกระบวนการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

By |2021-06-18T17:47:27+07:00มิถุนายน 10th, 2020|Categories: ข้อมูลน่าสนใจ, คู่มือ / แนวทางฯลฯ|

ดาวน์โหลดเอกสาร

ปิดความเห็น บน คำแนะนำต่อแนวทางการมีส่วนร่วมของประชาชน ในกระบวนการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

รายชื่อนิติบุคคลผู้มีสิทธิทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมปรับปรุงเมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2564

By |2021-06-07T15:02:09+07:00มิถุนายน 4th, 2020|Categories: ข้อมูลน่าสนใจ|

ดาวน์โหลดเอกสาร

ปิดความเห็น บน รายชื่อนิติบุคคลผู้มีสิทธิทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมปรับปรุงเมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2564
Go to Top
sites: para ganhar dinheiro10 para ganhar dinheiro11 para ganhar dinheiro12 para ganhar dinheiro13 para ganhar dinheiro14 para ganhar dinheiro15 para ganhar dinheiro16 para ganhar dinheiro17 para ganhar dinheiro18 para ganhar dinheiro19 para ganhar dinheiro20 para ganhar dinheiro21 para ganhar dinheiro22 para ganhar dinheiro23 para ganhar dinheiro24 para ganhar dinheiro25 para ganhar dinheiro26 para ganhar dinheiro27 para ganhar dinheiro28 para ganhar dinheiro29 para ganhar dinheiro30 para ganhar dinheiro31 para ganhar dinheiro32 para ganhar dinheiro33 para ganhar dinheiro34 para ganhar dinheiro35 para ganhar dinheiro36 para ganhar dinheiro37 para ganhar dinheiro38 make money online39 earn money online2 make money online earn money online para ganhar dinheiro40 para ganhar dinheiro41 para ganhar dinheiro42 para ganhar dinheiro43 para ganhar dinheiro44 para ganhar dinheiro45 para ganhar dinheiro46 para ganhar dinheiro47 para ganhar dinheiro48 para ganhar dinheiro49 para ganhar dinheiro50 para ganhar dinheiro51 para ganhar dinheiro52 para ganhar dinheiro53