ข้อมูลน่าสนใจ

Home/ข้อมูลน่าสนใจ

สถิติผู้มีสิทธิจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (นับจากจำนวนรายงานที่ได้รับความเห็นชอบ)

By |2021-04-19T12:21:26+07:00เมษายน 19th, 2021|Categories: ข้อมูลน่าสนใจ|

ดาวน์โหลดเอกสาร สถิติผู้มีสิทธิจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม แยกรายประเภทโครงการ (นับจากจำนวนรายงานที่ได้รับความเห็นชอบ ระหว่างเดือนมกราคม 2564 – มีนาคม 2564) 1. ประเภทโครงการอาคาร การจัดสรรที่ดินและบริการชุมชน 2. ประเภทโครงการเหมืองแร่ 3. ประเภทโครงการสำรวจผลิตปิโตรเลียม 4. ประเภทโครงการพลังงาน 5. ประเภทโครงการคมนาคม 6. ประเภทโครงการอุตสาหกรรม 7. ประเภทโครงการปิโตรเคมี 8. ประเภทโครงการโรงกลั่นน้ำมัน 9. ประเภทโครงการพัฒนาแหล่งน้ำและเกษตรกรรม สถิติผู้มีสิทธิจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม แยกรายประเภทโครงการ (นับจากจำนวนรายงานที่ได้รับความเห็นชอบ ระหว่างเดือนตุลาคม - ธันวาคม 2563) 1. ประเภทโครงการอาคาร การจัดสรรที่ดินและบริการชุมชน 2. ประเภทโครงการเหมืองแร่ 3. ประเภทโครงการสำรวจผลิตปิโตรเลียม 4. ประเภทโครงการพลังงาน 5. ประเภทโครงการคมนาคม 6. ประเภทโครงการอุตสาหกรรม 7. ประเภทโครงการปิโตรเคมี [...]

ปิดความเห็น บน สถิติผู้มีสิทธิจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (นับจากจำนวนรายงานที่ได้รับความเห็นชอบ)

การดำเนินการตามมติคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ

By |2021-03-15T15:54:49+07:00มีนาคม 15th, 2021|Categories: ข้อมูลน่าสนใจ, ข่าวสาร/กิจกรรม กพส.|

การดำเนินการตามมติคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ 6/2556 วันที่ 29 ส.ค. 2556 กรณีกำแพงริมชายฝั่งติดแนวชายฝั่ง

ปิดความเห็น บน การดำเนินการตามมติคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ

การดำเนินการตามมติคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ

By |2021-03-10T13:38:29+07:00มีนาคม 10th, 2021|Categories: ข้อมูลน่าสนใจ, ข่าวสาร/กิจกรรม กพส.|

การดำเนินการตามมติคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ 6/2556 วันที่ 29 ส.ค. 2556 กรณีกำแพงริมชายฝั่งติดแนวชายฝั่ง

ปิดความเห็น บน การดำเนินการตามมติคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ

โครงการสำรวจการยอมรับและความเชื่อมั่นต่อระบบการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

By |2020-10-10T17:59:47+07:00ตุลาคม 10th, 2020|Categories: ข้อมูลน่าสนใจ, ข่าวสาร/กิจกรรม กพส.|

ดาวน์โหลด One Page โครงการสำรวจการยอมรับและความเชื่อมั่นต่อระบบการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดาวน์โหลด บทสรุปผู้บริหาร (Executive Summary) โครงการสำรวจการยอมรับและความเชื่อมั่นต่อระบบการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ปิดความเห็น บน โครงการสำรวจการยอมรับและความเชื่อมั่นต่อระบบการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

แจ้งเปิดการใช้งานระบบฐานข้อมูลรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมในจังหวัดกระจายภารกิจการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

By |2020-10-05T10:31:25+07:00ตุลาคม 2nd, 2020|Categories: ข้อมูลน่าสนใจ, ข่าวสาร/กิจกรรม กพส.|

---------------------------------------------------------------------------------------    ตามที่ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้พัฒนาระบบฐานข้อมูลการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ในจังหวัดกระจายภารกิจการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โดยเชื่อมโยงกับศูนย์ข้อมูลการประเมินผลกระทบ สิ่งแวดล้อมของสำนักงานนโยบายฯ เพื่อบูรณาการระบบฐานข้อมูลรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมร่วมกันระหว่างสำนักงาน นโยบายฯ และจังหวัดกระจายภารกิจการพิจารณารายงานฯ ให้สามารถเข้าถึงข้อมูลรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยได้มีการจัดอบรมผู้ใช้งานระบบฐานข้อมูลดังกล่าวไปแล้ว นั้น    ในการนี้ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จึงขอแจ้งกำหนดการเปิดใช้งานระบบฐานข้อมูลการประเมิน ผลกระทบสิ่งแวดล้อมในจังหวัดกระจายภารกิจการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 เป็นต้นไป โดยสามารถเข้าใช้งานระบบ ได้ที่ สำหรับผู้ยื่นรายงานฯ  (หัวข้อ: ยื่น EIA/IEE ในพื้นที่กระจายภารกิจ) คลิ๊ก สำหรับเจ้าหน้าที่จังหวัดกระจายภารกิจสามารถเข้าใช้งานระบบ คลิ๊ก ทั้งนี้ สำนักงานนโยบายฯ ขอความร่วมมือเกี่ยวกับการดำเนินการดังกล่าวด้วย

ปิดความเห็น บน แจ้งเปิดการใช้งานระบบฐานข้อมูลรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมในจังหวัดกระจายภารกิจการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

รายชื่อนิติบุคคลผู้มีสิทธิทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมปรับปรุงเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2564

By |2021-04-30T16:21:50+07:00มิถุนายน 4th, 2020|Categories: ข้อมูลน่าสนใจ|

ดาวน์โหลดเอกสาร

ปิดความเห็น บน รายชื่อนิติบุคคลผู้มีสิทธิทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมปรับปรุงเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2564

หลักเกณฑ์และแนวทางในการพิจารณาการขอรับใบอนุญาต เป็นผู้มีสิทธิทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของนิติบุคคล

By |2020-05-27T11:34:09+07:00พฤษภาคม 20th, 2020|Categories: ข้อมูลน่าสนใจ|

--------------------------------------------------------------------------------------- ตามที่ คณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณาผู้มีสิทธิขอรับใบอนุญาตทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเห็นชอบในการปรับปรุงหลักเกณฑ์และแนวทางในการพิจารณาการขอรับใบอนุญาตเป็นผู้มีสิทธิทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของนิติบุคคลผู้มีสิทธิจัดทำรายงานทั้งนี้ จึงได้กำหนดหลักเกณฑ์และแนวทางในการพิจารณาการขอรับใบอนุญาตเป็นผู้มีสิทธิทำรายงานฯ เป็นดังนี้ ๑).ประเภทสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาหรือสถาบันวิจัยซึ่งมีฐานะเป็นนิติบุคคลตามกฎหมายไทย คลิ๊กเพื่อดาวน์โหลดเอกสารแนบ ๑ ๒).ประเภทนิติบุคคลอื่นๆ/รัฐวิสาหกิจ/สภาการเหมืองแร่ คลิ๊กเพื่อดาวน์โหลดเอกสารแนบ ๒           โดยจะมีผลนับตั้งแต่วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เป็นต้นไป

ปิดความเห็น บน หลักเกณฑ์และแนวทางในการพิจารณาการขอรับใบอนุญาต เป็นผู้มีสิทธิทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของนิติบุคคล

รายชื่อนิติบุคคลที่อายุใบอนุญาตหมดเดือน มกราคม-ธันวาคม พ.ศ.2563

By |2020-01-20T15:28:45+07:00กรกฎาคม 8th, 2019|Categories: ข้อมูลน่าสนใจ|

ดาวน์โหลดเอกสาร

ปิดความเห็น บน รายชื่อนิติบุคคลที่อายุใบอนุญาตหมดเดือน มกราคม-ธันวาคม พ.ศ.2563

สรุปผลการดำเนินงานพิจารณารายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมในรายงาน EIA

By |2018-08-29T10:57:06+07:00สิงหาคม 29th, 2018|Categories: ข้อมูลน่าสนใจ|

คลิ๊กเพื่อดาวน์โหลด รายงานสรุปผลการดำเนินงานการพิจารณารายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมในรายงาน EIA ภายในปีงบประมาณ 2557 ณ วันที่ 31 กันยายน 2557

ปิดความเห็น บน สรุปผลการดำเนินงานพิจารณารายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมในรายงาน EIA

ระบบข้อมูลและระบบตรวจสอบข้อตกลงการให้บริการ

By |2018-08-29T10:54:11+07:00สิงหาคม 29th, 2018|Categories: ข้อมูลน่าสนใจ|

เอกสารระบบข้อมูลและระบบตรวจสอบข้อตกลงการให้บริการ (Service Level Agreement : SLA) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 และ 2558 คลิ๊กเพื่อดาวน์โหลด คลิ๊กเพื่อดาวน์โหลด เหมืองแร่  คลิ๊กเพื่อดาวน์โหลด ปิโตเลียม คลิ๊กเพื่อดาวน์โหลด คมนาคม คลิ๊กเพื่อดาวน์โหลด อุตสาหกรรม คลิ๊กเพื่อดาวน์โหลด ปิโตเคมี คลิ๊กเพื่อดาวน์โหลด พลังงาน คลิ๊กเพื่อดาวน์โหลด บริการชุมชน

ปิดความเห็น บน ระบบข้อมูลและระบบตรวจสอบข้อตกลงการให้บริการ
Go to Top