โครงการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการด้านสิ่งแวดล้อมของโครงการที่จัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ประสบอุทกภัย  คลิ๊กเพื่อดาวน์โหลด  รายงานโครงการฯ สำหรับผู้บริหาร และรายงานโครงการฯ ฉบับสมบูรณ์ 

คลิ๊กเพื่อดาวน์โหลด  รายงานโครงการฯ สำหรับผู้บริหาร 

 

 คลิ๊กเพื่อดาวน์โหลด รายงานโครงการฯ ฉบับสุดท้าย ฉบับสมบูรณ์

– เล่มที่ 1

– เล่มที่ 2

– เล่มที่ 3

– เล่มที่ 4