วันที่ 7-8 กรกฎาคม 2559 ณ โรงแรม มิโด โฮเต็ล กรุงเทพมหานคร

โดย ผู้อำนวยการกลุ่มงานอุตสาหกรรม และเจ้าหน้าที่กลุ่มงานอุตสาหกรรม

คลิ๊กเพื่อดาวน์โหลดเอกสาร