รายงานผลการดำเนินงานการประชุมวิชาการประจำปี ๒๕๖๑

รายงานผลการดำเนินงานการประชุมวิชาการประจำปี ๒๕๖๑ : ๒๕ ปี ความหลากหลายทางชีวภาพ

วันพุธที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ โรงแรม เดอะ เบอร์เคลีย์ โฮเตล ประตูน้ำ กรุงเทพฯ