31 ธันวาคม 2562 ส่งท้ายปีเก่า “ฝุ่นพิษ” ฟุ้ง 7 พื้นที่ กทม. ต่ำสุด 22 องศาฯ

ที่มา : https://www.dailynews.co.th/bangkok/749594

เมื่อวันที่ 31 ธ.ค. กองจัดการคุณภาพอากาศและเสียง สำนักสิ่งแวดล้อม กทม. สรุปผลการตรวจวัด PM2.5 น ค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง ตรวจวัดได้ 39-57 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร (มคก./ลบ.ม.) พบว่าเกินมาตรฐาน (มาตรฐานไม่เกิน 50 มคก./ลบ.ม.) จำนวน 7 พื้นที่ ได้แก่ 1.เขตปทุมวัน บริเวณริมถนนจามจุรีสแควร์ เยื้อง MRT สามย่าน : มีค่าเท่ากับ 53 มคก./ลบ.ม. 2.เขตบางคอแหลม บริเวณป้อมตำรวจสี่แยกถนนตก : มีค่าเท่ากับ 52 มคก./ลบ.ม. 3.เขตลาดกระบัง ด้านหน้าโรงพยาบาลลาดกระบังข้างป้อมตำรวจ : มีค่าเท่ากับ 52 มคก./ลบ.ม. 4.เขตบางกอกน้อย บริเวณหน้าสถานีตำรวจรถไฟบางกอกน้อย : มีค่าเท่ากับ 52 มคก./ลบ.ม. 5.เขตพระนคร ภายในสำนักงานเขตพระนคร : มีค่าเท่ากับ 51 มคก./ลบ.ม. 6.เขตบางซื่อ ภายในสำนักงานเขตบางซื่อ : มีค่าเท่ากับ 57มคก./ลบ.ม. 7.เขตบางเขน ภายในสำนักงานเขตบางเขน : มีค่าเท่ากับ 56 มคก./ลบ.ม

สำหรับในวันนี้กรมอุตุนิยมวิทยา พยากรณ์สภาพอากาศในพื้นที่กรุงเทพมหานครจะมีเมฆบางส่วน อุณหภูมิต่ำสุด 22-23 องศาเซลเซียส สูงสุด 33-35 องศาเซลเซียส

ทั้งนี้ ประชาชนทั่วไปสามารถติดตามข้อมูลคุณภาพอากาศของ กทม. แบบ Real Time โดยในช่วงนี้ได้เพิ่มความถี่การแจ้งเตือนเป็นวันละ 3 รอบ เวลา 07.00  12.00 และ 15.00  น. และแอปพลิเคชัน AirBKK ซึ่งปัจจุบันอยุ่ระหว่างผู้ให้บริการแอปพลิเคชันอนุมัติการใช้งาน  ทั้งนี้ แอปพลิเคชันดังกล่าว สามารถแสดง AQI แบบ Real Time ตามตำแหน่งที่ผู้ใช้งานอยู่ ณ ปัจจุบัน เป็นการแจ้งเตือนให้คำแนะนำวิธีปฏิบัติตนแก่ประชาชนในการดูแลสุขภาพและป้องกันตนเองจากฝุ่นละออง PM2.5  และในอนาคตได้มีแผนการพัฒนาเพื่อปรับปรุงระบบประมวลผลให้สามารถรองรับการเฝ้าระวังและการพยากรณ์คุณภาพอากาศให้ครอบคลุมสารมลพิษที่สำคัญทุกชนิด รวมถึงการจัดทำระบบรายงานและแจ้งเตือนคุณภาพอากาศแบบอัตโนมัติผ่านข้อความทางโทรศัพท์มือถือ (SMS) เพื่อให้ประชาชนสามารถนำข้อมูลคุณภาพอากาศใช้ประกอบการตัดสินใจทำกิจกรรมกลางแจ้ง หรือหลีกเลี่ยงกิจกรรมที่จะก่อให้เกิดมลพิษทางอากาศต่อตนเอง ซึ่งเป็นการสร้างความตระหนักให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมลดมลพิษทางอากาศในกรุงเทพมหานครต่อไป